Interiørarkitektene vinner terreng

Nå åpnes det snart for at vi interiørarkitekter kan stå som ansvarlige søkere og ansvarlige prosjekterende arkitekter i byggesaksbehandlingen.  Vi får såkalt sentral godkjenning. Det betyr at interiørarkitekter endelig blir 100 % sidestilt med arkitekter.

Den gode nyheten ble selvsagt snakkis nr. 1 da Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) i går arrangerte landsmøte med fagdag i Trondheim. NIL har i to år arbeidet for at interiørarkitekter med masterutdannelse skal få sentral godkjenning etter plan- og bygningsloven. Det er lagt mye arbeid i å vurdere innholdet i studieplanene for de ulike interiørarkitektur-utdannelsene opp mot lover og forskrifter og sammenligne dem med studieplanene for arkitekt-utdannelsene.

Godkjenningsordningen forvaltes av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og fagansvarlig Steinar Andersen var på plass under årsmøtet i Trondheim. Til tross for innvendinger fra bransjeorganisasjonen Arkitektbedriftene og Norske arkitekters landsforbund (NAL) har direktoratet trukket en krystallklar konklusjon: Interiørarkitektutdannelse på masternivå er relevant og har høyt nok nivå til at sentral godkjenning for prosjekterende arkitektur kan innvilges for tiltaksklasse 1 og 2. ”Det er bare å søke”, sa Steinar Andersen. ”Velkommen skal dere være”.