OM2018-06-04T11:12:03+00:00

Ramsøskar Interiørarkitekter leverer interiørløsninger innen kontor, konferanselokaler, hotell, restaurant og bolig.

Bedriften eies av Trond Ramsøskar. Han har mastergrad i interiørarkitektur og møbeldesign fra Kunst- og håndverksskolen i Oslo (1998) og var president i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) fra 2008 til 2012. Trond Ramsøskar brenner for interiørarkitektur og har dyp forståelse for faget sitt. Han er en tydelig stemme i den faglige debatten og er kjent for å dokumentere arbeidene sine grundig. Han holder foredrag, skriver regelmessig i fagblader, eksempelvis Næringseiendom Interiør, og blir ofte sitert og intervjuet om alt fra kontortrender til fremtidens arbeidsplass. I juni 2016 ga han ut Ramsøskars boligbok, en popularisert håndbok i interiørfaget som fikk svært god mottakelse.

Ramsøskar Interiørarkitekter ble i sin nåværende form etablert i 2012 og har i dag totalt 12 medarbeidere med høy kompetanse innen hele arkitekturfeltet. Bedriften leverer et bredt spekter av arkitekttjenester og har både bygningsarkitekt, 3D-artist og interiørarkitekter i staben. I tillegg til faste medarbeidere har kontoret knyttet til seg et stort nettverk av dyktige konsulenter med spesialistkompetanse, bl.a. akustikere, statikere og lysdesignere. Gjennom mange års erfaring har Ramsøskar Interiørarkitekter dessuten opparbeidet seg et kontaktnett av svært dyktige håndverkere og entreprenører som alle spiller på lag med kunden og arkitektene. Det gir trygghet for et resultat av høy kvalitet i tråd med kundens ønsker og behov.

Ramsøskar er innovativ

Ramsøskar Interiørarkitekter tilhører de fremste norske fagmiljøene på sitt område. Kontoret har vært hovedleverandør av interiørarkitekttjenester til Thon Hotels siden 2010, og de mange hotellene, spesielt forretningshotellene, har fått stor oppmerksomhet og mye omtale fordi løsningene er særpregede, spennende og nyskapende. Detaljerte analyser av forretnings-reisendes behov og vaner er grunnlaget for suksessen.

Ramsøskar Interiørarkitekter mener at innovasjon oppnås best gjennom løpende faglig oppdatering. Dette betyr at bedriften deltar på fagmesser i inn- og utland og er til stede i de fora hvor utforming av fremtidens arbeidsplasser diskuteres. Det betyr videre  bevisst og systematisk rekruttering av unge talenter. Bedriften representerer derfor en blanding av solid erfaring og evne til frisk nytenkning.

Ramsøskar er kundedrevet

Ramsøskar Interiørarkitekter har god forretningsforståelse, kan økonomi og identifiserer seg med kundens behov. Arbeidsprosessene er forutsigbare og transparente: Arkitekten leder kunden gjennom hele designprosessen fra avklaring av ambisjonsnivå, utforming av konsept, prosjektering og frem til nøkkelferdig resultat.Tidligere og nåværende kunder vet at Ramsøskar interiørarkitekter innfrir og kan dokumentere ryddighet i alle ledd. Målet er alltid at kunden skal sette fotavtrykket sitt på løsningene som utformes.

Ramsøskar Interiørarkitekter arbeider med et bredt spekter av uttrykk og har erfaring fra de fleste kontorsegmenter og fra prosjekter av ulik størrelse.  Et godt resultat bygger alltid på inngående forståelse av bedriftens behov og ikke minst brukernes arbeidshverdag.  Arbeidsprosessene preges derfor av tett kontakt med kunden og relevante brukergrupper i alle faser av prosjektet. Våre arkitekter er fortrolige med utforming av alt fra multifunksjonelle kontorlobbyer til smarte aktivitetsbaserte arbeidsplasser. De synes co-working er et spennende konsept og vet at det påvirker utforming av arbeidsplasser og dermed også leiemarkedet for kontoreiendom.

Ramsøskar er verdidrevet

Bedriftseiere er opptatt av kvalitet, og Ramsøskar Interiørarkitekter anbefaler alltid materialer og løsninger som er robuste, har lang levetid og er enkle å vedlikeholde. En klar materialbevissthet preger kontorinteriørene, og gjenbruk foreslås når innredningselementer har potensial. En kontorstol kan få nytt understell, et skrivebord kan få ny topplate. For oss er dette miljøbevissthet i praksis. Det kundene forbinder med Ramsøskars løsninger er velprøvde teknikker, tradisjonelle materialer og tidligere tiders løsninger brukt på nye og spennende måter.

Ramsøskar er samarbeidsorientert

Hos Ramsøskar er alle lagspillere; ingen er solospillere. Å være interiørarkitekt betyr å være navet i til dels komplekse samarbeidsrelasjoner. Felles oppgaveforståelse og involvering av ansatte er helt nødvendig for å oppnå et godt resultat. Leverandører og håndverkere fra mange fag må samspille med interiørarkitekten og med kunden. Det krever felles språk, fleksibilitet, god kommunikasjon og evne til å lytte og forstå.

Ramsøskar Interiørarkitekter leder kunden gjennom hele designprosessen. Vi avklarer ambisjonsnivået, utformer konseptet, prosjekterer og er med frem til nøkkelferdig resultat.

 Ambisjon

Vi starter alltid med en befaring slik at vi får best mulig grunnlag for å forstå kundens behov.  Det er viktig at vi skjønner hvilke sider ved dagens kontorløsning som fungerer godt og hva som må forbedres.  Er problemet mangel på plass, eller er det planløsningen som er for dårlig? Kan to cellekontorer erstattes av mer fleksible arbeidsplasser? Blir et møterom nyttigere hvis det transformeres til prosjektrom?  Sammen med kunden og brukerne av lokalet skaffer vi oss nødvendig innsikt og utformer en arbeidsplass-strategi som er skreddersydd for bedriften. Vi bestemmer prosjektets omfang, ambisjonsnivå og fremdriftsplan. Målet er felles forståelse av prosjektet.

Konsept

Basert på resultatene fra den første fasen utformer vi et overordnet konsept. Vi definerer målet, beskriver retningen kunden vil gå i og blir enige om en rød tråd for prosjektet. Konseptdokumentet er grunnlaget for kommunikasjon mellom kunden og oss gjennom hele prosjektet, og innholdet må være tydelig og godt forankret. Derfor samler vi representanter for begge parter til en felles workshop.  God oppgaveforståelse, nødvendig innsikt og involvering av ansatte er helt nødvendig for å oppnå det vi ønsker. Resultater skapes gjennom lagspill.

Etter workshopen utarbeider vi mulighetsstudier og alternative løsninger. Vi arealplanlegger, definerer materialbruk og ønsket uttrykk og avklarer økonomi og design.  For å gjøre det enklere for kunden å ta de rette beslutningene utarbeider vi tegninger, materialcollager og 3D-visualiseringer. Vi estimerer også pris for materialer, inventar og håndverkstjenester. Hensikten er å gi kunden et helhetlig og realistisk bilde av valgt løsning. Ved behov kvalitetssikrer vi ved å hente inn konsulenter med spisskompetanse innen fagområder som teknologi, belysning og luft.

Prosjektering

Når konseptet er godkjent, rammene lagt og fremdriftsplanen avklart, starter prosjekteringen.  Entreprenør og leverandører har behov for spesifikasjoner på mange områder:

  • tekniske tegninger
  • målsatte plantegninger og veggoppriss for snekker og maler
  • møbleringsplaner for møbelleverandør
  • belysningsplaner og el-planer for elektriker
  • skjemategninger og detaljtegninger for møbelsnekker
  • spesifikasjoner av alle overflater, alle møbler og alle belysningsarmaturer

Disse beskrivelsene må foreligge før priser kan innhentes.

Oppfølging

Overgangen mellom prosjektering og byggestart er glidende. Detaljprosjektering foregår gjerne parallelt med byggearbeidet, og justeringer og kvalitetssjekk er nødvendig underveis for å sikre et førsteklasses resultat. Hva gjør man eksempelvis når det ligger en skjult bæresøyle i veggen som er planlagt revet?  Hva gjør man når møbler er forsinket fra fabrikk? I denne fasen er vi til stede for å hjelpe kunden med å ta raske og riktige avgjørelser.