OM2018-09-03T16:35:40+00:00

Om oss

Ramsøskar brenner for å skape funksjonelle og inspirerende omgivelser overalt der mennesker lever og arbeider. Vi designer kontorer, hoteller, restauranter, kjøpesentre og boliger, og vi deltar i prosjekteringen av boligutviklingsprosjekter.

Bedriften ble etablert i 2012 og eies av interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, og har siden vokst både i omsetning og faglig bredde. I dag teller vi  i underkant av 20 dyktige medarbeidere.

Interiørarkitektur er god når hensikten med rom og lokaler gjenspeiles i velfungerende aktivitet og høy trivsel. Derfor er brukerprosessene essensielle i interiørarkitektur. Hos Ramsøskar har vi høy kompetanse innen hele arkitekturfeltet. Vi har også sterk kompetanse på virksomhetsutvikling, organisasjonsutvikling og endringsledelse. I tillegg har vi knyttet til oss dyktige konsulenter med spesialistkompetanse, bl.a. akustikere, statikere og lysdesignere.  I det brede kontaktnettet vårt har vi også  svært dyktige håndverkere og entreprenører.

Vi følger nysgjerrig med på utviklingen i samfunnet og eiendomsmarkedene og prøver ut nye løsninger og konsepter, alene og sammen med andre aktører. Fremtidens løsninger krever samarbeid og åpenhet. Målet er at flest mulig skal få glede av gode løsninger i hjemmet, på jobb og i det offentlige rom.

Kundedrevet

Vi skal gi kunden den beste løsningen på oppgaven. Vi har god forretningsforståelse, kan økonomi og kjenner markedene vi betjener. Vi vet at å investere i god og formålstjenlig design lønner seg. I det ligger et tett samarbeid med kunde fra start til slutt for å sikre at de faktiske, funksjonelle behovene møtes. Vi bistår også kunde og brukere gjennom hele endringsprosessen og forberedelsene til å ta i bruk velfungerende rom og lokaler som gir verdi og trivsel.

Arbeidsmåten vår er forutsigbar og transparent. Vi legger stor vekt på å identifisere behov og sette felles ambisjonsnivå før vi utvikler konsept, prosjekterer og følger opp helt frem til fungerende resultat. Kunden skal eie og sette sitt preg på løsningene og vår kompetanse skal sikre høy faglig standard på prosessen og resultatet.

Innovative

Ramsøskar satser på rekruttering av unge talenter som inspirerer og bidrar til kontinuerlig kreativ utvikling tuftet på solid erfaring og evne til frisk nytenkning. Vi er bevisst på å komplettere en solid kjerne innen arkitektur med annen kompetanse for å kunne skape høy kundeverdi. Å bringe både markeds- og forretningsinnsikt, organisasjonsforståelse og kreativitet inn i kundereisen er forutsetninger for at innovasjon skal skape verdi.

Siden 2010 har Ramsøskar vært hovedleverandør av interiørarkitekttjenester til Olav Thon Gruppen og Thon Hotels spesielt. Arbeidet har fått stor oppmerksomhet med sine friske, funksjonelle og annerledes løsninger som begeistrer hotellgjester og gir gode arbeidsmiljøer. Vi lykkes med innovasjon når form, uttrykk og funksjon i samspill gir merverdi for kunden og brukerne.

Bærekraftige

Vi ønsker sterkt å være deltakende i utvikling av bygninger og miljøer som bidrar til et mer bærekraftig samfunn, og er bevisste de valgene vi gjør. Ny teknologi endrer rammebetingelsene og åpner helt nye muligheter. Samtidig har velprøvde teknikker og tradisjonelle materialer og løsninger brukt på nye og spennende måter sin plass. Vi vektlegger løsninger som er robuste og har lang levetid. Kvalitet og ekthet er lønnsomt i lengden, og bevaring og gjenbruk av innredningselementer med potensial har verdi.  For oss er dette bærekraft i praksis.