Balansekunst på kontoret

Endringene i arbeidslivet treffer kontormarkedet i form av helt nye krav til brukertilpasning.  Den teknologiske utviklingen redefinerer både arbeidsprosesser og arbeidsplasser.  Standardisering er ut, fleksibilitet er inn. 

Kontor møterom

Foto: Niklas Hart

Dette er bakteppet for Ramsøskars mange kontorprosjekter, også for oppdraget med å redesigne lokalene til teknologiselskapet Infront.  Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar sier dette om prosjektet:

  • Vi var opptatt av fleksibilitet, estetikk og ivaretakelse av menneskelige behov. Oppgavenes art må styre medarbeidernes bevegelser gjennom arbeidsdagen. De har behov for å jobbe konsentrert, de trenger stillerom til telefonprat og konfidensielle samtaler, og de trenger uformelle omgivelser til faglig meningsutveksling.

Ramsøskar er overbevist om at en riktig miks av faste rammer og fleksibilitet er det som skal til for å få mennesker til å fungere godt sammen. Dette har vært den røde tråden i arbeidet for Infront.

trond ramsøskar

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar

Kontorprosjekter: Tre typer krav

  1. Fleksibilitet: Medarbeiderne må kunne bevege seg mellom ulike soner, avhengig av om de har behov for å samhandle eller arbeide hver for seg.
  2. Menneskelige behov: Mennesker er ulike, og medarbeiderne må gis anledning til å velge seg et miljø der de kan fungere på sitt aller beste.
  3. Estetikk: Et mangfold av uttrykk skal stimulere kreativiteten, øke trivselen og bidra til aktiv deltakelse i arbeidsprosessene.
Kontor interiør

Foto: Niklas Hart

Interiøret balanserer mellom det maskuline, representert ved bl.a. utstrakt bruk av svart stål, og myke, feminine innslag som gir motvekt til det formelle preget.  Både farger, tekstiler og grønne vekster bidrar til nødvendig kontrasteffekt, forklarer Trond Ramsøskar.

  • Det er lagt stor vekt å skape lune soner som man nærmest kan krype inn for å holde mindre møter eller snakke i telefon. Både tekstilene, teppesonene og plantene bidrar til trivsel og støyreduksjon – plantene også til godt innemiljø. Bruken av lyskilder er raus, og mange av dem fungerer som stemningsskapende dekor samtidig som de markerer de ulike sonene i lokalet, avslutter Ramsøskar.
kontor - bås

Foto: Niklas Hart

De avskjermede båsene i trafikkarealet har høye vegger og sofarygger samt lampeskjermer av filt. Her sitter man nesten like uforstyrret som i et eget rom.

kontor spisebord

Foto: Niklas Hart

Møter eller sosialt samvær? Den lyse spileveggen og alle plantene skaper en naturinspirert atmosfære. Morsomme pendellamper understreker ytterligere at dette er en uformell møteplass.

kontor lenestoler

Foto: Niklas Hart

Stillerommene er kledd med ullfilt. Sammen med teppegulv og møbeltekstiler gir dette både lyddemping og en lun stemning.