Derfor trenger du en interiørarkitekt

En interiørarkitekt fra Ramsøskar arbeider med arealdisponering/planløsninger, innrednings- og belysningsløsninger, material- og fargevalg, møblering, spesialdesign av innredningselementer samt vedlikehold.

interiørarkitekt kjøkken

1. Resultatet blir bedre

Byggeprosesser krever kompetanse på mange plan. De fleste av oss mangler innsikt i håndverk og håndverkskvalitet, og mange har erfart at prøving og feiling er kostbart. Når det gjelder bad og kjøkken, som involverer mange fag, må man være ekstra påpasselig. Slike prosjekter er spesielt krevende. En interiørarkitekt hos Ramsøskar har byggteknisk forståelse og kan planlegge komplekse ombygginger.

interiørarkitekt stor kjøkken

Eksempel:

De fleste vet hva som fungerer godt og mindre godt i egen bolig, men trenger hjelp til å se løsninger. Her er et par typiske problemer: Du overtar barndomshjemmet som har utdatert planløsning og ditto materialbruk. Hvor skal du starte arbeidsprosessen? Du har kjøpt en ny bolig som skal stå ferdig om et år og blir stilt overfor en rekke små og store valg. Hvilke løsninger vil være riktige for deg, og i hvilken rekkefølge skal valgene tas?

Våre interiørarkitekter har blikk for helhetlige konsepter, fine detaljer, smarte løsninger og god funksjonalitet.  Når du søker profesjonell hjelp, får du ikke bare maksimalt ut av boligen din; du får også et hjem du vil trives i over tid. Interiørarkitekten ser muligheter du ikke tenker på selv og skaper god flyt og romfølelse i boligen.

2. Ting tar tid

interiørarkitekt stue

Å administrere sitt eget interiør- og byggeprosjekt samtidig som man er i full jobb er vanskelig og tidkrevende. Det er fort gjort å ende i en situasjon der prosjektet styrer deg i stedet for at du styrer prosjektet. Slike situasjoner skaper mye frustrasjon. Vær derfor kritisk til medienes omtale av andre menneskers vellykkede ”gjør-det-selv”-prosjekter. Reportasjene er gjerne romantiserte, og slitet underslås.

En interiørarkitekt fra Ramsøskar legger til rette for at alle involverte kan jobbe planmessig og effektivt.

Eksempel:

Å pusse opp ett enkelt rom drar mye med seg, selv om det bare gjelder soverommet ditt. Endelig ser du en mulighet til å skifte det slitte gulvet og bli kvitt «pappdøren». Varmekabler og bedre lys er det også behov for. Først når arbeidet er i full gang, oppdager du at valgene du har tatt smitter over på andre rom. Må du skifte alle dørene? Må du skifte gulv i gangen utenfor soverommet også? Nye varmekabler krever dessuten nye elkurser. Skal ledningene ligge skjult? Fordi du mangler en plan, pådrar du deg høye tilleggskostnader og må ta raske avgjørelser når det gjelder for eksempel farger og materialer. Du blir styrt av prosjektet. Med hjelp fra våre interiørarkitekter unngår du denne situasjonen.

3. Alt henger sammen med alt

interiørarkitekt stue 2

Feilvurderinger kan alltid rettes opp, men bommer du på de overgripende spørsmålene, blir det enten umulig eller veldig dyrt å velge en annen løsning.  En interiørarkitekt fra Ramsøskar utarbeider de ulike planene du har behov for og ivaretar helheten i prosjektet.

Eksempel

  • Planløsningen må være slik at den dekker behovene dine både i dag og på lengre sikt.
  • El- og belysningsplanen skal sikre at du får rett og variert belysning samt at du kan styre lyssettingen på en enkel måte.
  • Materialcollagen trenger du for å kontrollere at materialer, farger og tekstiler er i tråd med et helhetlig konsept.
  • Maleplan behøver du av samme grunn. Mange gjør den feilen at de velger farge for ett rom om gangen. Det fungerer dårlig i åpne løsninger der rom og funksjoner glir over i hverandre.
  • En gjennomtenkt møbleringsplan er også nødvendig. De møblene som virker for store i planen blir dessverre for store også i virkeligheten.

4. Kostnadskontroll

Det er fort gjort å undervurdere utgiftene når du mangler fagkunnskap. En interiørarkitekt fra Ramsøskar hjelper deg med budsjettet, kjenner til hva som kan være prisdrivende og minimerer de ubehagelige overraskelsene.

Eksempel:

Et helhetlig bad består av bl.a. fliser, vasker, toalett, belysning, armaturer og malingsfarge.  Du må ta en rekke beslutninger, og du kan velge produkter fra laveste til øverste hylle. Samtidig må du være helt sikker på at de strenge kravene til våtrom oppfylles. Våre interiørarkitekter skreddersyr et baderomskonsept med produkter og materialer som stemmer både med stilen din og budsjettet ditt.

SE ALLE VÅRE PROSJEKTER HER