Det glemte mellomrommet

Når man snakker om kontorinnredning, er det som regel arbeidsplassene eller de sosiale sonene det gjelder. Gjennomgangsarealene er man mindre opptatt av, og transportarealene i bedriften utgjør derfor ofte døde, men dyre kvadratmeter.  

kontorinnredning

Tenk deg at du kommer til et møte i en bedrift du ikke kjenner. Du blir ønsket velkommen i en representativ resepsjon, men må deretter gå gjennom en lang og tom korridor på vei til møterommet. Førsteinntrykket er godt, men ødelegges av andreinntrykket. Dette er ikke uvanlig: Gangsonene har man som regel liten glede eller nytte av.

Alle arbeidsplasser har det vi kan kalle glemte mellomrom: Med cellekontorer følger lange korridorer; åpne landskap har anonyme soner inn til garderober, møterom osv. I stedet for å prøve å gjemme mellomrommene bort, bør man gi dem økt bruksverdi og tydelig identitet.

trond ramsøskar

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar, Ramsøskar Interiørarkitekter AS

Råd nr. 1: Utnytt hver eneste kvadratmeter

Kvadratmeterprisen er den samme enten arealet benyttes til arbeidsplasser eller til gangsoner. Utarbeider man en god og detaljert møbleringsplan, kan man øke utnyttelsesgraden. Må du ha korridorer, så gjør dem så brede at de kan møbleres med smale skap langs veggene, eventuelt også ståbord og barkrakker til ad hoc-møter. Det gir oppbevaringsplass, det bryter opp ellers monotone flater, det er miljøskapende, og det legger til rette for sosial aktivitet og relasjonsbygging.

kontorinnredning redningsselskapet

Garderoben kan godt være synlig. Den spesiallagede løsningen gir design og farge til gjennomgangsarealet. (Fra Ramsøskars prosjekt hos Redningsselskapet. Foto: Niklas Hart)

Råd nr.2: Skap wow-effekter

Det er den totale kundeopplevelsen som sitter igjen hos de besøkende.  Mellomrommene trenger derfor wow-effekt: I korridorer, garderober, kjøkkenkroker osv. kan man slå seg løs. Bruk farge og spill i høyere grad på lekenhet her enn i resten av lokalet. Det tilfører energi som smitter over på arbeidsmiljøet.

kontorinnredning thon flex

Den ellers enkle kontorkorridoren har fått fargede ventilasjonsrør og spesialdesignede plante- og oppbevaringsmøbler. Å gå gjennom dette mellomrommet gir energi. (Fra Ramsøskars prosjekt hos Thon Flex. Foto: Niklas Hart)

Råd nr.3: Fortell historien

Tradisjonsrike bedrifter er ofte flinke til å synliggjøre hvem de er og hvor de kommer fra. De gjør det ofte ved hjelp av portretter av tidligere direktører eller bilder som viser høydepunkter i virksomhetens utvikling.  På denne måten forteller de historien om bedriften og menneskene bak den.

I en moderne setting er slike virkemidler velegnede når bedriftens mellomrom skal innredes. Historien formidler konteksten virksomheten står i og bygger stolthet og tilhørighet hos medarbeidere.  Historien blir en del av bedriftens identitet.

kontorinnredning nks

Grunnleggeren av Norske Kvinners Sanitetsforening, Fredrikke Marie Quam, har en fremtredende plass i foreningens lokaler. (Fra Ramsøskars prosjekt hos NKS. Foto: Niklas Hart)

Skal jeg avslutte med et konkret råd til bruk ved kontorinnredning, må det bli dette: Utnytt hver eneste kvadratmeter.  Benytt anledningen til å formidle virksomhetens identitet og merkevare  –  og ikke minst: Skap engasjerende møteplasser.