Diakonhjemmet, Ammerudlunden sykehjem

Sykehjemmet er godt integrert i bomiljøet på Ammerud. Målet er å styrke både trivselen og tilknytningen til lokalsamfunnet.

Resepsjons- og fellesarealet skal revitaliseres med sikte på bedre utnyttelse. Lokalet brukes til fellessamlinger og aktiviteter for beboerne, og soneinndeling vil gjøre det mulig å dekke flere behov enn i dag. Resepsjonsdelen skal flyttes for å legge til rette for en så hyggelig velkomst og et så godt førsteinntrykk som mulig. En hagestue inngår også i planene.

Sykehjemmet ønsker å bringe nabolaget inn i sitt eget miljø. Et nytt kafekjøkken vil sikre at tilbudet til besøkende utenfra kan utvides, for eksempel i form av språk-kafeer eller andre relevante aktiviteter.

Dagens interiør er grått og institusjonspreget. En frodig fargepalett, treverk og planter vil skape en varm og lun atmosfære. Fargene strekker seg fra dyp plomme via grønntoner og over i en lett turkis.