En egen verden midt på Karl Johan

Ramsøskar Interiørarkitekter flyttet i høst til toppetasjen i Karl Johans gate 16 etter først å ha designet de totalrenoverte lokalene.

Av: Silje Rønne
Foto: Niklas Hart

kontor, interiørarkitektur, interiør, kontorlandskap, åpen løsning

I selve loftsetasjen midt på Karl Johan befinner kontoret seg. Fem meter under taket og med synlige bjelker. Her er det god takhøyde på alle måter.

«Walk the talk»

Trond Ramsøskar

Det betyr i praksis at Trond Ramsøskar var kunde hos seg selv. Spørsmålet er: Lever han som han lærer? Eller tar han lett på sine egne omgivelser?

– Jeg ser på de nye lokalene som et case, der vi viser hva vi står for når det gjelder design av fremtidsrettede arbeidsplasser. Interiørspråket er til for å brukes, og det er viktig for alle bedrifter å visualisere det de ønsker å bli forbundet med. «Walk the talk», heter det på engelsk, sier han.

Ramsøskar Interiørarkitekter mener at arbeidsplassen må designes slik at den støtter virksomhetens aktiviteter og arbeidsmåter. Dette var det ene hovedhensynet i prosjekteringen – det andre var kundens opplevelse av samarbeidet med interiørarkitektene.

Kundene inviteres inn

– Det åpne landskapet er bygget opp rundt fire glassbokser. To av disse er workshop-rom, eller det som tradisjonelt har vært kalt material-rom. Materialene er så sentrale i arbeidsprosessene at de må løftes frem, ikke stues vekk på bakrommet. Det er ingen overdrivelse å si at vi inviterer kundene med inn i hjertet av bedriften. Der deltar de aktivt i designprosessen på en helt annen måte enn tidligere, forklarer prosjektleder Beatrice Tufvesson, og interiørarkitekt Trygve Jørundland, som har jobbet mye med designet av de nye kontorene.

Det ene workshop-rommet er Ramsøskars «innovation lab». Her jobbes det bredt med materialer og overflater, harde som myke. Farger, tapeter, tekstiler og fliser settes sammen til spennende konsepter. Det andre workshop-rommet fungerer som «material lab» og er tilrettelagt for arbeid med den bygningsmessige siden av prosjektene: stein, flis, parkett osv.

– Felles for begge rommene er den scenografiske tilnærmingsmåten. Glassveggene signaliserer åpenhet og et ønske om å inkludere kundene i arbeidsprosessene. Når det er ønskelig, for eksempel av konfidensialitetshensyn, kan vi lukke rommene ved hjelp av lette gardiner. Disse gir assosiasjoner til scenetepper. I teaterverden er det på scenen det skjer. Slik skal det være hos oss også, sier Ramsøskar.

kontor, spisebord, sittegruppe, kontorlandskap, interiørarkitektur, interiør, design

Man blir bokstavelig talt møtt av en grønn portal når man kommer til kontoret. Spesialdesignede plantekasser gir plass til både høye palmer og hengeplanter.

Arbeidsplasser for lagspillere

Interiørarkitektens hverdag preges av to utviklingstrekk: Yrket blir mer og mer teknologibasert, og det krever mye samhandling i konkrete prosjekter – populært kalt co-working. Interiørarkitektenes arbeidssituasjon må være fleksibel både når de jobber individuelt og sammen med andre. I praksis betyr dette organiske arbeidsmiljøer uten altfor stramme oppsett.

interiør, interiørarkitektur, design, kontor, kontorlandskap

– Alle har i utgangspunktet fast plass og Mac. I tilknytning til pultene er det montert høye oppbevaringsmøbler som også kan fungere som stålbord. Smarte løsninger er viktig, og bordplater er derfor store nok til at man kan arbeide med fysiske materialprøver parallelt med at man utvikler modeller på Mac’en. Et godt resultat forutsetter veksling mellom de to arbeidsmåtene.

Ståbordene gir også mulighet for varierte arbeidsstillinger, relasjonsbygging og dynamisk samarbeid med kolleger. Med utgangspunkt i sine faste plasser kan interiørarkitektene flytte seg rundt avhengig av hvordan det enkelte prosjektet er organisert, sier Tufvesson. «Seriemonogami» er Trond Ramsøskars humoristiske betegnelse på arbeidsprosessen.

– De to siste tidligere nevnte glassboksene er luftige og gode møterom der medarbeiderne bl.a. møter kundene i analysefasen av oppdraget. Det er selvsagt også god tilgang på mindre møterom og stillerom, tilfører Jørundland.

kontor, lounge, interiørarkitektur, interiør, design

Loungen er populær og brukes til både uformelle møter og til konsentrert arbeid. Brannskapet er delvis skjult bak hengeplanter.

En livlig lounge

– Det fysiske arbeidsmiljøet er avgjørende for produktivitet og trivsel. Når resultatene skapes i fellesskap, er det viktig med gode fellesarealer og samlingspunkter som stimulerer til kontakt og co-working, fremhever Ramsøskar.

Multifunksjonalitet er stikkordet. Oppbevaringsmøblene er spesialdesignet, og møblene er valgt nøye ut: Myke og komfortable puffer, stoler og sofa. De har dessuten sørget for et godt tilfang av fagtidsskrifter. Meningen er at man både skal kunne arbeide konsentrert og holde seg faglig oppdatert.

Den tilstøtende kjøkkenavdelingen er diskret i sin utformning. Integrerte løsninger skjuler det meste og gir sømløs overgang mellom kjøkkenfunksjonene og oppholdsarealet hvor det i tillegg til lungen finnes to store bord – et rundt og et langbord.

kjøkken, design, kontor, kontorkjøkken, åpen løsning, interiørarkitektur, interiør

– Disse brukes i lunsjpausen, som prosjektbord og i tilfeller der mange skal delta i en samling. Vi er cirka 20 personer, og vi har sitteplass til alle rundt bordene. Fleksibiliteten i fellesarealet er stor. Det er veldig enkelt å ommøblere, forklarer Tufvesson.

Vil du se flere ting vi har gjort?

SE ET UTVALG AV VÅRE SISTE PROSJEKTER