Et nytt landemerke: Thon Hotel Svolvær

Hotellet, som er under oppføring, ligger på bryggekanten rett ved fjellet. Grunntanken er at bygget skal speile den vakre naturen.

I tett samarbeid med Thon Hotels og arkitektkontoret Hamperokken har Ramsøskar utviklet et spennende og innovativt konsept. Vi har ansvar for fasadens uttrykk, resepsjon, bar/restaurant, konferanseavdeling og alle rom og korridorer.

Fasaden er messingfarget, men brytes opp av et sort felt på midten. Det særegne nordnorske lyset vil få hotellet til å skinne og stikke seg ut fra omgivelsene.

Glassflatene på gateplan opphever skillet mellom inne og ute og gjør at kystkulturen lever på begge sider av de store vindusfeltene. Begrunnelsen for dette er at det nye hotellet skal reflektere samfunnet det er en del av og være et møtested for tilreisende og fastboende.

Thon Hotel Svolvær skal stå ferdig i 2021. Vi gleder oss til å presentere det!