Vårt faglige utgangspunkt

Kundedrevet
Vi har god forretningsforståelse og kjenner markedene vi betjener. Vi vet at investering i god design lønner seg, og vi legger vekt på å skape løsninger som gir merverdi for kunden og brukerne. Arbeidsmåten vår er forutsigbar og transparent. Sammen med kunden avklarer vi faktiske behov og ambisjonsnivå, utvikler konsept, prosjekterer og følger opp helt frem til nøkkelferdig resultatet. Kunden skal sette sitt preg på løsningene. Vår kompetanse skal sikre at resultatet har høy kvalitet.

Innovative
Ramsøskar satser bevisst på unge talenter. Vår kreative utvikling er tuftet både på solid erfaring og evne til frisk nytenkning.

Vi er blant de fremste norske fagmiljøene på vårt område: Siden 2010 har Ramsøskar vært hovedleverandør av interiørarkitekttjenester til Olav Thon Gruppen og Thon Hotels spesielt. Prosjektene våre har fått mye oppmerksomhet for sine innovative løsninger. Målet er alltid å legge til rette for førsteklasses gjesteopplevelser og godt arbeidsmiljø.

Bærekraftige
Vi ønsker å bidra til bærekraft i praksis gjennom bl.a. effektiv arealutnyttelse og gjennomtenkt materialbruk. Løsningene våre er robuste og fleksible. De har lang levetid og er enkle å vedlikeholde. I den grad det er mulig foreslår vi gjenbruk.   Vi er oppdatert på moderne teknologi og virkemidler, men bruker også velprøvde teknikker, tradisjonelle materialer og tidligere tiders løsninger, gjerne på nye og spennende måter.

Tverrfaglige
Hos oss er alle lagspillere; ingen er solospillere. Vi er navet i komplekse samarbeidsrelasjoner der leverandører og håndverkere fra mange fag samspiller med kunden og med oss. Involvering og felles oppgaveforståelse krever et felles språk, fleksibilitet, god kommunikasjon og evne til å lytte og forstå. Løsninger som står seg godt over lang tid forutsetter slike tverrfaglige arbeidsprosesser.