Vårt faglige utgangspunkt

Ramsøskar brenner for å skape funksjonelle og inspirerende omgivelser overalt der mennesker lever og arbeider. Vi designer kontorer, hoteller, restauranter, kjøpesentre og boliger, og vi deltar i prosjekteringen av boligutviklingsprosjekter.

Bedriften ble etablert i 2012 og eies av interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar. Den har siden voks både i omsetning og faglig bredde. I dag teller vi mer enn 20 dyktige medarbeidere.

Vi følger nysgjerrig med på utviklingen i samfunnet og eiendomsmarkedene og prøver ut nye tjenestekonsepter, alene og sammen med andre aktører. Målet er at flest mulig skal få glede av gode løsninger i hjemmet, på jobb og i det offentlige rom.

Kundedrevet
Vi har god forretningsforståelse og kjenner markedene vi betjener. Vi vet at investering i god og formålstjenlig design lønner seg. Vi legger vekt på å skape løsninger som gir merverdi for kunde og brukere. Arbeidsmåten vår er forutsigbar og transparent. Sammen med kunden avklarer vi faktiske behov og ambisjonsnivå, utvikler konsept, prosjekterer og følger opp helt frem til nøkkelferdig resultatet. Kunden skal sette sitt preg på løsningene. Vår kompetanse skal sikre at resultatet har høy kvalitet og brukerverdi.

Innovative
Ramsøskar satser bevisst på unge talenter som inspirerer og bidrar til kontinuerlig kreativ utvikling tuftet på solid erfaring og evne til frisk nytenkning.

Vi er et av de fremste norske fagmiljøene på vårt område. Vi anstrenger oss for å skape unike miljøer som gir høy verdi for kunde og brukere. Siden 2010 har Ramsøskar vært hovedleverandør av interiørarkitekttjenester til Olav Thon Gruppen og Thon Hotels spesielt. Arbeidene våre har fått mye oppmerksomhet med sine friske, funksjonelle og annerledes løsninger som tiltrekker seg  hotellgjester og gir gode arbeidsmiljøer.

Bærekraftige
Vi ønsker å bidra til bærekraft i praksis. Effektiv utnyttelse av arealer er bærekraftig. Brukbarhet og gjennomtenkt materialbruk like så. Vi har som mål at løsningene våre er robuste og fleksible, har lang levetid og er enkle å vedlikeholde. Vi foreslår gjenbruk når eksisterende innredningselementer har potensial.  Sammen med moderne teknologi og virkemidler utnytter vi velprøvde teknikker, tradisjonelle materialer og tidligere tiders løsninger brukt på nye og spennende måter.

Tverrfaglige
Hos oss er alle lagspillere; ingen er solospillere. Vi er navet i komplekse samarbeidsrelasjoner der leverandører og håndverkere fra mange fag skal samspille med oss og med kunden. Involvering og felles oppgaveforståelse er nødvendig for å oppnå et godt resultat.  Det krever felles språk, fleksibilitet, god kommunikasjon og evne til å lytte og forstå.