Grønne arbeidsplasser

Bedriftenes viktigste ressurser er de som går på to bein, hevdes det. Like viktig som å tiltrekke seg de beste medarbeiderne er det å holde på dem.

Foto: Niklas Hart. Fra Ramsøskars egne lokaler.

Medarbeidere etterspør interessante arbeidsoppgaver, gode utviklingsmuligheter, konkurransedyktige betingelser og godt arbeidsmiljø. Mange arbeidsgivere tilbyr dette, så hva skal man gjøre for å skille seg ut?

  • I organisasjonspsykologien brukes begrepet ”organizational commitment” – eller forpliktende tilknytning til bedriften. Medarbeiderne skal være stolte av arbeidsplassen sin. De skal oppleve ”vi-følelse” og bygge solide relasjoner til kollegene sine.  Det krever tilrettelegging og innsats. Medarbeidernes tilknytning til bedriften kan ikke vedtas, fastslår interiørarkitekt Trond Ramsøskar.
trond ramsøskar

Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar

Foto: Niklas Hart. Fra Ramsøskars prosjekt hos YARA.

Biofilisk design

Arbeidssituasjonen krever mye av de fleste. Vi arbeider lange dager i en prestasjonspreget atmosfære.  Fristene er knappe og forventningene høye.  Behovet for hygge, avkobling og restitusjon må tas like alvorlig som for eksempel ergonomi og inneklima, understreker Trond Ramsøskar.

Biofilisk design er en retning som tar utgangspunkt i at mennesker har en indre dragning mot naturpregede omgivelser. Naturelementer derfor må ha en selvskreven plass i bygningsmassen og på arbeidsplassene:

  • Britiske Oliver Heath er en ledende talsmann for biofilisk design. Han beskriver det som et godt virkemiddel når det gjelder å holde på medarbeidere, tiltrekke seg talenter og redusere sykefravær og turnover. Heath bygger på studier som dokumenterer gevinstene ved å knytte bygninger tettere til naturen. Når det gjelder kontorarbeidsplasser, mener han at produktiviteten kan økes med 8 % og trivselen med 13 %.
Kontor interiør

Foto: Niklas Hart. Fra Ramsøskars prosjekt hos Infront.

Savannen påvirker oss

Oliver Heath knytter dette til den såkalte ”savanne-teorien”: For å overleve hadde våre fjerne forfedre behov for omgivelser som ga trygghet, beskyttelse, mat, vann og varme. Den fruktbare savannen er et bilde på dette, og vi påvirkes i dag av de samme mekanismene som våre forfedre.

  • Jo mer urbanisert og teknologibasert samfunnet blir, jo mer fjerner vi oss fra det vi har en naturlig dragning mot. Å hente inn naturelementer i omgivelsene våre er derfor nødvendig for å møte grunnleggende menneskelige behov.

Dette kan gjøres på forskjellige måter, forklarer Trond Ramsøskar. Man kan sørge for direkte kontakt med naturen gjennom tilgang til dagslys, utsikt, vann, luft og grønn vegetasjon. Man kan dessuten fremkalle en indirekte naturfølelse gjennom materialer, farger, tekstur og former. I følge Oliver Heath kan man også trigge energi gjennom lokalenes psykologiske og fysiologiske effekt.

Foto: Niklas Hart. Fra Ramsøskars prosjekt hos Redningsselskapet.

  • I våre arbeider forsøker vi å oppheve skillet mellom ute og inn når det mulig. Metodene er mange: Vi bruker omgivelsenes fargepalett, vi sørger for at ingenting fjerner oppmerksomheten fra utsikten, vi bruker grønn vegetasjon og anlegger bakgårdshager om det lar seg gjøre.

People, planet, profit

I følge Oliver Heath gir biofilisk design gevinst på den såkalte tredelte bunnlinjen som vi kjenner fra bærekraftstenkningen: People, Planet and Profit. Når utgangspunktet for prosjektering er mennesket og menneskets behov, skaper vi bedre og mer bærekraftige omgivelser, bedre helse, økt trivsel – og bedre økonomiske resultater.  Jeg tror også at vi øker medarbeidernes lyst til å bli i bedriften, avslutter Trond Ramsøskar.

Foto: Niklas Hart. Fra Ramsøskars egne lokaler.