Innredning av sosiale soner

Nåtidens arbeidstakere har behov for en fleksibel arbeidsplass. Det må finnes rom for konsentrasjon og ikke minst må det finnes rom for sosiale interaksjoner. Vi har tidligere snakket om hvor viktig det er med sosiale soner på arbeidsplassen. De sosiale sonene skal gjerne fremstå som lune og hjemmekoselige, men de må like fullt være et sted der arbeidsoppgaver kan utføres.

Krav til sosiale soner må vurderes ut ifra bedriftens behov. Her finner du noen eksempler på sosiale soner Ramsøskar har designet. Kanskje du finner litt inspirasjon til egen arbeidsplass?

Hos Arvato er resepsjonen kombinert med en stor sosial sone. Her finnes gjesteplasser, mobile arbeidsstasjoner, små møtesoner, stillesoner for telefonsamtaler og rom for små sosiale arrangementer. For at akustikken skal bli bra har vi brukt grove tekstiler og tykke tepper. Moseveggen spiller også en rolle her.

I resepsjonen til Norges Vel falt valget på en kafé-løsning, og hovedgrepet var soneinndeling av arealet. Ved hjelp av varierte sittemuligheter innredet vi et fleksibelt flerbrukslokale. Sofaer og puffer rundt lave bord egner seg for uformelt samvær, barkrakker ved høye bord passer når man vil arbeide, og sitteøya med innebygget innslag av grønt dekker allsidige behov. Dessuten er den levende og dekorativ. Fellesområdet er stedet der besøkende tas mot, der ansatte treffer kunder eller tar sin morgenkaffe og der uformelle møter holdes. Lokalet fungerer dessuten godt som mingleområde ved større arrangementer.

Den perfekte sosiale sone har alt! Du har sitteplasser i forskjellige høyder der du kan slappe av eller arbeide. Delvis adskilte båser passer perfekt til små uformelle møter. Trenger du å ta en privat telefonsamtale kan du gå inn i glassbåsen. Der får du være i fred, samtidig som du ikke føler deg innestengt. Slike små stillerom blir mer og mer viktig ettersom cellekontorer blir mindre vanlig.

La oss i Ramsøskar hjelpe deg med dine sosiale soner!