Interiørarkitekten skaper merverdi for boligutviklere

Nye boliger planlegges flere år før de skal stå ferdige. Det betyr at boligutviklere må være fremoverlente slik at de fanger opp svingninger i boligkjøpernes smak og preferanser.

Interiørarkitektenes boligbrukerkompetanse styrker muligheten for å lykkes i nybolig-markedet, mener interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

  • Tett kontakt med ulike målgrupper gjør at vi vet mer om boligkundene enn mange andre. Vi snakker nesten om erfaring i sanntid – så raskt går utviklingen. Fremtidens boligkjøpere vil stille helt andre krav til boligen enn dagens kunder. Vi har oversikt over endringer i prioriteringer og økonomiske tålegrenser i ulike kjøpergrupper og er gode på skreddersøm. Når vi kvalitetssikrer planløsninger, identifiserer vi raskt udekkede behov og vet hvordan disse kan møtes. Uten interiørarkitektkompetansen er det vanskelig for boligprodusentene å målrette tilbudet sitt.

Om det er aldri så banalt finner Trond Ramsøskar grunn til å minne om at det er inne vi bor. En fin fasade er ikke alene noen garanti for lettsolgte boliger. Det er kvalitetene bak inngangsdøren som avgjør hvordan prosjektet treffer markedet.

  • Boligen må planlegges innenfra og ut, ikke omvendt. Først da kan arealet utnyttes maksimalt og planløsningen optimaliseres. Boligkundene er i ulike livssituasjoner. De har forskjellige preferanser, og interiørarkitekten vet hva de er på jakt etter. Det er for eksempel stor forskjell på førstegangskjøpere og mennesker som er langt ute i boligkarrieren sin. Felles for alle er at de ønsker seg et hjem med personlig særpreg. De er på jakt etter skreddersøm, ikke hyllevare.

Blanke ark eller…

Det ideelle for en boligkunde er å starte med blanke ark, dvs. å få velge både planløsning og materialbruk fritt. Men av åpenbare administrative og logistikkmessige årsaker egner den løsningen seg best for en håndfull prosjekter i high end-markedet, poengterer Trond Ramsøskar. Mellomtingen mellom full skreddersøm og standardisering er å tilby et antall forhåndsdefinerte stiler, kalt konseptpakker, til valg.

  • For mange vil dette være skreddersøm god nok. Ramsøskar Interiørarkitekter utvikler derfor konseptpakker tilpasset forskjellige alders- og smakssegmenter. Hver pakke består typisk av farger, materialer, gulv og produkter til kjøkken, bad og garderobe. Alt er nøye gjennomtenkt for å gi en helhetlig stil. Helst bør pakkene utvides med Ramsøskars anbefaler, dvs. forslag til lamper, møbler etc. som kompletterer stilen.

Ramsøskar Interiørarkitekter har bred erfaring med alle typer boligutviklingsprosjekter – fra ganske små til store, komplekse prosjekter som inngår i større urbaniseringsprosesser. Selskapet samarbeider tett med flere store norske eiendomsaktører, bl.a. Skanska, Profier, Thon Eiendom og Selvaag. Ramsøskars konseptpakker har slått an hos disse. De forenkler boligleveransen for alle parter sammenlignet med ressurskrevende tilvalgsprosesser: Det blir lett for boligkjøper, lett for boligutvikler og lett for entreprenør.

Dagens boligkunder er kresne. Fremtidens boligkunder vil kreve enda mer. Med utgangspunkt i dette må boligutviklerne gi fellesarealene en form som samsvarer med de ønskede kjøpergruppenes identitet og foretrukne stil, forklarer Trond Ramsøskar.

  • Jeg har sett mange prosjekter hvor fellesarealene har fått for liten oppmerksomhet. Det er ikke nok å bruke penger inne i leilighetene – fremtidens boligkjøpere er vel så opptatt av de omkringliggende arealene. Fellesarealene må derfor behandles som en del av boligkjøpernes fremtidige hjem. Det er der førsteinntrykket skapes, og uttrykket må derfor være representativt, gjerne eksklusivt hvis det er prosjektets profil.

Konkurransefortrinn: innovativ boligutvikling og bærekraft

Ramsøskar driver innovativ boligutvikling og er blant de fremste norske fagmiljøene på sitt område.

  • Vi arbeider i hele arkitekturfeltet, og vår strategi er å bruke kompetansen vår på tvers av alle forretningsområdene våre. Dette setter oss i stand til å utvikle helt nye boligkonsepter inspirert for eksempel av alle våre prosjekter for Thon Hotels. Det er ingen hemmelighet at vi henter direkte inspirasjon fra både lobby, korridorer og andre fellesarealer når vi arbeider med boligutvikling.

Interiørarkitektene er kanskje med rette blitt beskyldt for å bidra til en lite miljøbevisst bruk-og-kast-holdning, innrømmer Ramsøskar.  Slik bør det ikke være, for interiørarkitektene har betydelig påvirkningskraft gjennom de løsninger og konkrete produkter de foreslår.

  • Vi er i posisjon til å være pådrivere. Vårt selskap ønsker å bidra til bærekraft i praksis gjennom bl.a. effektiv arealutnyttelse og gjennomtenkt materialbruk. Løsningene våre er robuste og fleksible. De har lang levetid og materialer som er enkle å vedlikeholde. Dette er ikke minst viktig i boligprosjektenes fellesarealer. Disse må holdes representative over tid for å gi et godt førsteinntrykk av bomiljø og bokvaliteter.

Ramsøskars samarbeid med boligutviklerne

Innen boligutvikling arbeider selskapet med mulighetsstudier, rehabilitering av bygg og oppføring av nybygg, forteller Trond Ramsøskar. Samspill med boligutviklerens representanter gjennomsyrer prosjektene, og det sikrer en målrettet og effektiv prosess.

  • Vi samarbeider tett med den enkelte prosjektgruppen for å kartlegge ønsker og ambisjoner og deretter finne løsninger på disse. Boligutvikleren er kunden vår, men utgangspunktet for alle vurderinger er boligkjøperens behov. Det er boligkjøperen vi sammen til slutt skal begeistre og overbevise.

Ramsøskars tjenester og leveranser til boligutviklere