Kontor for et endret arbeidsliv

Tenk deg at du er en fersk gründer. Du brenner for en fantastisk idé, får tak i noen kloke hoder og starter entusiastisk opp.  Det er umulig å vite hvor bedriften er om fem år, likviditeten er dårlig, og du vet at kontoret vil bli en base heller enn et fast arbeidssted. Digitaliserte oppgaver kan jo utføres hvor som helst.

Med dette utgangspunktet er det ikke helt enkelt å leie kontorlokaler. Nå har Thon Vika Atrium utviklet et skreddersydd tilbud.

Kontorene i Vika Atrium har varierende størrelse og kan huse fra to til tolv personer. Takket være fleksible vegger og korte leiekontrakter blir det mulig for leietakerne å utvide eller innskrenke virksomheten etter behov.

Merverdi for leietaker

Utleier samkjører den nye kontordelen med hotell, konferansesenter, restaurant, treningssenter og atrium. Det betyr at alle typer møterom, konferansevert, serveringstilbud, tekniske tjenester, renholdstjenester og parkering er tilgjengelig. De små bedriftene kan dermed bruke all sin energi på egen kjernevirksomhet. Skulle det bli behov for hotellrom til besøkende, finnes også det i umiddelbar nærhet. Sist, men ikke minst: Samlokalisering med andre virksomheter virker stimulerende på innovasjonsevnen. Konseptet er, kort oppsummert, tilpasset et arbeidsliv i sterk endring.

thon vika atrium, kontor

Kontor for en bedrift med seks ansatte

Arealutnyttelsen er god, og fordi folk sitter tett, er veggene kledd med lydabsorberende filt. Tavlen som dekker hele bakveggen gjør lokalet multifunksjonelt. Det egner seg godt for ideutveksling, workshop eller andre utviklingsaktiviteter.

thon vika atrium, kontor

Møterom

Når samhandlingen krever eget lokale, står felles møterom til disposisjon. Tavle og skjerm er integrert i én løsning, noe som reduserer plassbehovet. Lampeskjermen er laget av lydabsorberende filt, og knappene på veggen tjener både som dekor og garderobe. Rommet er kompakt og praktisk.

thon vika atrium, kontor

Sosial fellessone

Innredningen er styrt av to hensyn: Atmosfæren skal være lun og hjemmekoselig samtidig som uttrykket er profesjonelt og representativt. Sonen er delt i to ved hjelp av farger: til høyre en kaffestasjon og til venstre et multifunksjonelt langbord til fødselsdagsfeiringer, uformelle møter og pauseaktiviteter.