Moderne boliger på tradisjonsrik grunn

Strømmens Værksted var i sin tid et lite industrieventyr. Verkstedet gir nå navn til et spennende boligprosjekt som ligger ute for salg med planlagt innflytting fra første kvartal 2021. Vår oppgave som interiørarkitekter har vært å bidra til så høy bokvalitet som mulig. I tett samarbeid med bygningsarkitektene har vi sikret gjennomtenkte og fleksible løsninger som enkelt kan justeres når beboernes livssituasjon endrer seg. Olav Thon gruppen er oppdragsgiver i dette prosjektet.

Ramsøskar har hatt ansvar for fasadens uttrykk (byggetrinn 2), utvikling av planløsninger og spesifikasjon av materialer. Vi har også bidratt til visualisering av de ulike løsningene i prospektet.