Nyheter

Hva skjer med kontorlandskapene når støvet har lagt seg? Ne.no, 16.04.21

interiørarkitekt kontor

Kortreiste kontorarbeidsplasser må inn i boligutviklingen, Bygg.no, 14.04.21

Dronningkvartalet i Moss

Fra rålokale til drømmelokale, Thon Eiendom

Dagens boligutviklere selger muligheter, Eiendomsmegleren, nr. 2 2021

Arbeidsplassen etter korona, Arkitektnytt, 08.04.21

Hva kommer til å skje med kantinen? Ne.no