Nyheter

Trender skapt av samfunnsutviklingen, Ne.no, Nr.1

“Vi lever i en tid preget av usikkerhet. Store kompliserte saker tar mye plass i det offentlige rom: klimaendringer, internasjonal uro, omstilling som følge av digitalisering osv. opptar de fleste av oss.”

Eiendomsmegleren, Nr.1

En vanlig boligkarriere har ofte sett slik ut: Liten leilighet, rekkehus, villa – og eventuelt tilbake til leilighet. Det er flere årsaker til at mange nå tenker i andre baner, i alle fall i de store byene.

Kjøkkenet, boligens nye utstillingsvindu, Bygg.no, 11.02.2020

Åpent kjøkken er en trend som holder stand. Bakgrunnen er ønsket om å få mest mulig ut av tilgjengelig areal. Kjøkkenets og hvitevarenes estetikk er dermed blitt mye viktigere enn tidligere.

Mulighet eller tvangstrøye? Ne.no 06.02.2020

Det snakkes mye om universell utforming – ofte uten den helt store entusiasmen. Med en annen innstilling åpner det seg en verden av muligheter.