Nyheter

Fyrstikkbakken 14: Innovativ boligutvikling

Digitaliseringens dilemma, Ne.no, 24.11.20

Kontor: «Hvem bor her?», Ne.no, 10.11.20

Thon Flex,  Karl Johans gate 5

Midlertidig fleksibilitet for selskaper i vekst, Ne.no, 06.10.20

Mer studios

Bransjeglidning fører til innovasjon, Bygg.no, 22.10.20