Nyheter

Designers’ Saturday: Slik blir fremtidens kontormiljø

Vi er stolte av å ha to av våre prosjekter med i NILs årbok 2021. Les mer om musikkstudioet helt utenom det vanlige her.

Mer studios bilde

Utenfor boksen, NILs årbok 2021

Vi er stolte av å ha to av våre prosjekter med i NILs årbok 2021. Les mer om musikkstudioet helt utenom det vanlige her.

Bort med institusjonspreget, NILs årbok 2021

Det andre prosjektet som kom med i NIL årboken 2021 er sykehjemmet på Ammerudlunden. Målet var at beboere og ansatte skal føle stolthet og tilhørighet.

kontorinnredning +redningsselskapet

Reusing office space for a better tomorrow, Architectatwork.no

Klimaendringer truer eksistensen av tusenvis av arter, inkludert vår egen. Hvordan kan interiørarkitekter hjelpe?