Ofte stilte spørsmål om en interiørarkitekt

interiørarkitekt ramsoskar

Hvorfor velge Ramsøskar Interiørarkitekter?

Ramsøskar Interiørarkitekter har bred kompetanse og solid erfaring. Våre medarbeidere er arkitekter og interiørarkitekter som er utdannet både i Norge og i utlandet.

Våre viktigste fortrinn:

  • Vi arbeider med bolig og boligutvikling, kontor, hotell, restaurant og kjøpesenter. Fordi vi bruker kompetansen vår på tvers av forretningsområdene, er vi i front når det gjelder nytenkning og utvikling av helt nye konsepter. Mange vil eksempelvis ha hotellstil hjemme eller et profesjonelt hjemmekontor. Vi hjelper deg å realisere ønskene dine.
  • Vi har bred erfaring med alle typer prosjekter – både små boligprosjekter og store komplekse hotellprosjekter. Gjennom tett samarbeid med store eiendomsbesittere, bl.a. Skanska, Thon Eiendom og Selvaag, har vi stått sentralt i prosjekteringen av viktige kontor- og boligprosjekter. Denne erfaringen tar vi med oss når vi prosjekterer boliger og fritidseiendommer.
  • Se alle våre prosjekter her.

Hva gjør en interiørarkitekt fra Ramsøskar?

interiørarkitekt kontor

En interiørarkitekt fra Ramsøskar arbeider med arealdisponering/planløsninger, innrednings- og belysningsløsninger, material- og fargevalg, møblering, spesialdesign av innredningselementer samt vedlikehold.

Interiørarkitektens oppdrag kan gjelde nybygg, totalrehabilitering av eldre bygg eller ”rehabilitering light”, dvs. enkel overflatebehandling av for eksempel en bolig eller et kontorlokale. Det er også mulig å be våre interiørarkitekter om hjelp til isolerte deler av en byggeprosess, for eksempel møblering eller valg av materialer.

Interiørarkitekter kan ha utdannelse på ulikt nivå. De som har mastergrad, er ofte medlemmer i Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL). Disse bruker den beskyttede tittelen Interiørarkitekt MNIL.

De som har utdannelse på bachelor-nivå, bruker tittelen interiørarkitekt.

Hos Ramsøskar har vi interiørarkitekter både på bachelor- og masternivå.

Hvordan jobber en interiørarkitekt hos Ramsøskar?

Et byggeprosjekt er komplekst – enten det er stort eller lite. Interiørarkitekten er navet i arbeidsprosessen og sørger for at drømmeprosjektet kan realiseres. Nøkkelen til et godt resultat er tett samarbeid mellom kunden og interiørarkitekten gjennom hele prosjektet – fra ideskisser til ferdigstillelse. Slik sikrer vi at helheten i konseptet ivaretas og at eventuelle justeringer kan gjøres underveis uten at det går ut over helheten.

Interiørarkitektens arbeidsprosess består som regel av følgende steg:

  •      Befaring på stedet

I den første fasen er det viktig å samle informasjon som gir god oversikt over prosjektet.

  •      Behovsanalyse

De arkitektoniske utfordringene beskrives, og kundens behov og ønsker kartlegges slik at interiørarkitekten får innsikt i målet med prosjektet. En grundig analyse er utgangspunkt for utarbeidelse av idé og konsept.

  •      Konseptutvikling

Et helhetlig konsept er grunnmuren i et vellykket prosjekt. Konseptet er rettesnor for arbeidsprosessen. Det omfatter forslag til planløsning, stil, materialer, farger og lyssetting. Konseptet visualiseres gjennom 3D-teknologi, material- og fargekart og illustrasjoner. Fysiske material- og fargeprøver presenteres slik at kunden får se materialene samlet i en konseptuell helhet.

  •      Utforming av detaljene

Nødvendige tekniske tegninger og spesifikasjoner utarbeides for at kommunikasjonen med håndverkere og leverandører skal bli så klar og tydelig som mulig.

  •       Innhenting og vurdering av tilbud

Når løsningen er bestemt, innhenter interiørarkitekten sammen med kunden pristilbud fra aktuelle leverandører og hjelper til med å vurdere disse.

  •        Prosjektgjennomføring

Tekniske tegninger og spesifikasjoner gjennomgås med entreprenører og håndverkere. Interiørarkitekten følger opp gjennom hele arbeidsprosessen. Sluttresultatet evalueres sammen med kunden, og eventuelle justeringer/suppleringer avtales.

camilla interiørarkitekt

Hvor mye koster en interiørarkitekt fra Ramsøskar?

Prisen varierer  med oppdragets størrelse og kompleksitet. Det er vanlig at interiørarkitekten og kunden sammen utarbeider en ganske detaljert prosjektbeskrivelse som deretter prises. Dette sikrer forutsigbarhet for begge parter.