Bolig

Boliger skal speile brukernes levemåte. I tett samarbeid med kunden kartlegger vi behov og ønsker. Med dette som
utgangspunkt foreslår vi en personlig stil og en fleksibel planløsning som vil fungere over tid. Vi utarbeider tegninger,
belysningsplaner, farge- og materialkart og spesialdesigner løsninger når det er nødvendig. Mest fornøyde
kunder får vi når vi kan følge prosjektet fra første skisse til nøkkelferdig resultat.

2020-08-18T14:06:23+02:00

FORANDRE OG BEVARE

Noen boliger har kvaliteter som gjør at rehabilitering må utføres med nennsom hånd. Dette huset utmerket seg ved arkitektoniske detaljer, materialbruk og førsteklasses håndverk. Det var aldri tvil om at både teglsteinen, den flotte trappen og de opprinnelige veggene skulle være med videre.