Bolig

Boliger skal speile brukernes levemåte. I tett samarbeid med kunden kartlegger vi behov og ønsker. Med dette som
utgangspunkt foreslår vi en personlig stil og en fleksibel planløsning som vil fungere over tid. Vi utarbeider tegninger,
belysningsplaner, farge- og materialkart og spesialdesigner løsninger når det er nødvendig. Mest fornøyde
kunder får vi når vi kan følge prosjektet fra første skisse til nøkkelferdig resultat.

2019-05-13T13:55:33+02:00

BOLIG MED VOKSENAVDELING

Planløsningen ble endret helt da denne eneboligen ble totalrenovert. Eierne ønsket at første etasje skulle dekke foreldrenes behov, mens andre etasje skulle være barnas. Bestillingen for voksenavdelingen var veldig klar: Den skulle holdes i sort og sølv.