Kontor

Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for produktivitet og trivsel. Arbeidsplassen må designes slik at den støtter
virksomhetens aktiviteter og arbeidsmåter. Bedriftens mål, identitet og arbeidsprosesser og medarbeidernes konkrete behov
må ligge til grunn for løsningene. Gjennom en analytisk tilnærming utarbeider vi fremtidsrettede og fleksible interiørløsninger som ivaretar de ansattes og bedriftens behov i et arbeidsliv i stadig endring.