Kontor

Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for produktivitet og trivsel. Arbeidsplassen må designes slik at den støtter
virksomhetens aktiviteter og arbeidsmåter. Bedriftens mål, identitet og arbeidsprosesser og medarbeidernes konkrete behov
må ligge til grunn for løsningene. Gjennom en analytisk tilnærming utarbeider vi fremtidsrettede og fleksible interiørløsninger som ivaretar de ansattes og bedriftens behov i et arbeidsliv i stadig endring.

2019-07-04T13:56:06+02:00

GARDERMOEN CONGRESS

Det finnes få konferansesentre som kan ta mot så mange gjester som dette. Det poenget ville vi visualisere, og det industrielle uttrykket ble derfor den røde tråden i interiøret.  Konferansesenteret er et godt eksempel på at universell utforming og sprekt design er to sider av samme sak.