Project Description

TIGERGÅRDEN, SKANSKA

Detaljer

Oppdragsgiver: Skanska

Ferdigstilt: høsten 2022

Med utgangspunkt i grundige målgruppeanalyser tilbyr Tigergården kvaliteter som samsvarer med en urban og miljøbevisst livsstil. Innflytting er planlagt til høsten 2022.

Tigergården bygges med BREEAM-sertifisering og skiller seg ut fra de fleste andre boligprosjekter på to måter.

Tilrettelegging for uteliv og godt naboskap et hovedmål. Utearealet er grønt og frodig med lekeplasser og gode muligheter for små og store til å være sammen. Det finnes takhager der beboerne kan dyrke grønnsaker i egne plantekasser. Sykkelparkering er prioritert, og det tilbys også sykkelverksted hvor du kan mekke når det er nødvendig. Mange av leilighetene ligger ut mot en glassgang med små uteplasser som også sikrer god kontakt med naboene. Målgruppen etterspør fellesskapsløsninger tilpasset alle aldre, og dette prosjektet treffer behovene bedre enn de fleste.

Leilighetene er myntet på miljøbevisste boligkjøpere: Det viktigste er ikke antall kvadratmeter, men måten arealet er disponert på. Sammen med SKANSKA og bygningsarkitekten CODE har Ramsøskar utviklet kompakte, moderne boliger av varierende størrelse. Optimale planløsninger og innredningsgrep som tar utgangspunkt i beboernes konkrete behov, gjør boligene attraktive. Fordi leilighetene er kompakte, finnes det et forsamlingslokale med kjøkken for 40 personer som kan leies til bursdagsfeiringer, nabofester og selskaper.

Når det gjelder leilighetenes interiør, har Ramsøskar utviklet to tydelige konseptpakker bestående av forslag til farger, materialer og belysning. Konseptpakkene forenkler boligkjøpet og gjør at boligkjøperne i de fleste tilfeller slipper tidkrevende tilvalgsprosesser.

Ramsøskar har også forsynt prosjektet med forslag til materialer i fellesarealer og bistått ved utvikling av visualiseringer til bruk i prospektet.

Se flere prosjekter