Project Description

Helse

Førstelinjekompetanse er nødvendig

Innsikt i sluttbrukernes behov er alltid den viktigste forutsetningen for et godt resultat. Når lokalene skal brukes til helse- og omsorgsformål kreves det mer enn ellers.

Er det snakk om et sykehjem, må institusjonspreget dempes. Den som av ulike årsaker har måttet flytte fra sin egen bolig, skal oppleve å komme til et nytt, hyggelig hjem. Samtidig er sykehjemmet en arbeidsplass, og vi må sikre at det fysiske arbeidsmiljøet blir så godt som mulig. Mange ulike hensyn gjør oppdraget svært komplekst.

Arbeider vi med et legesenter eller en fysioterapi-klinikk, må vi sørge for et vennlig og tilrettelagt mottaksområde som har mye til felles med hotellresepsjonen. Gjelder det et treningssenter, er hovedmålet optimal arealutnyttelse og soneinndeling samt en atmosfære som gir energi og treningslyst. Også i disse tilfellene er det snakk om arbeidsplassutvikling. Alle brukere skal oppleve at lokalene dekker behovene deres.

Ramsøskar har spisskompetanse når det gjelder å skape riktige omgivelser og gode brukeropplevelser for ulike målgrupper.  Vi lar vi oss inspirere av både boligutviklings- og hotellprosjektene våre.

Det stilles spesielle krav til kunnskap og erfaring

I helse- og omsorgsprosjekter er det alltid viktig å få mest mulig ut av tilgjengelig areal.

Når det gjelder omsorgsbygg, må det brukes miljøskapende virkemidler som tilrettelegger for fellesskap mellom beboerne. Kunnskap om spesifikke krav til møbler og inventar er også avgjørende. Målet er å gjøre beboerne så selvhjulpne som mulig.

Felles for alle disse prosjektene er hensynet til renhold og vedlikehold. Hyppig rengjøring betyr stor slitasje, og materialene som velges må være spesielt robuste og enkle å håndtere.

Ramsøskar har både kunnskapen og erfaringen som skal til.

Blikk for konsepter legger grunnlaget for suksess

Ramsøskar er spesialist på helhetlige løsninger. I tett samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi et konsept, dvs. en gjennomført stil, som er tilpasset målgruppene som bedriften eller organisasjonen henvender seg til.  Konseptet er den røde tråden i prosjektet og omfatter forslag til planløsning, fast og løs innredning, farger, materialer, tekstiler og belysning.

Solid prosesskompetanse forenkler gjennomføringen

De fleste byggeprosjekter er komplekse, og helseprosjekter er blant de mest kompliserte. Det skyldes høy grad av spesialdesign, men også at logistikk- og arbeidsmiljøhensyn som regel står sentralt. Mange elementer skal flettes sammen, og alt skal stemme til slutt.  Beslutninger må tas i riktig rekkefølge.

Ramsøskar kjenner kostnadsdriverne, har byggteknisk kompetanse og kunnskap om forskrifter og annet regelverk som må følges.