Project Description

Privatbolig

belysning stue

Et byggeprosjekt er komplekst – enten det er stort eller lite. Interiørarkitekten er dedikert i arbeidsprosessen og sørger for at drømmeprosjektet kan realiseres. Nøkkelen til et godt resultat er tett samarbeid mellom kunden og interiørarkitekten gjennom hele prosjektet – fra ideskisser til ferdigstillelse. Slik sikrer vi at helheten i konseptet ivaretas og at eventuelle justeringer kan gjøres underveis uten at det går ut over helheten.

Når det gjelder boliger, konsentrerer vi oss i all hovedsak om totaloppussing av hus og leiligheter av en viss størrelse. Dette skyldes at mange og små prosjekter krever større kapasitet faglig og administrativt enn færre, store prosjekter.

Interiørarkitektens arbeidsprosess består som regel av følgende fire faser:

Fase 1. Behovsanalyse 

De arkitektoniske utfordringene beskrives, og kundens behov og ønsker kartlegges slik at interiørarkitekten får innsikt i målet med prosjektet. En grundig analyse er utgangspunkt for utarbeidelse av idé, planer og konsept.

Fase 2. Konseptutvikling

Et helhetlig konsept er grunnmuren i et vellykket prosjekt. Konseptet er rettesnor for arbeidsprosessen. Det omfatter forslag til planløsning, stil, materialer, farger og lyssetting. Konseptet visualiseres gjennom 3D-teknologi, material- og fargekart og illustrasjoner. Fysiske material- og fargeprøver presenteres slik at kunden får se materialene samlet i en konseptuell helhet.

Fase 3. Prosjektering

Nødvendige tekniske tegninger og spesifikasjoner utarbeides for at kommunikasjonen med håndverkere og leverandører skal bli så klar og tydelig som mulig.  Når løsningen er bestemt, innhenter interiørarkitekten sammen med kunden pristilbud fra aktuelle leverandører og hjelper til med å vurdere disse.

Fase 4.  Oppfølging

Tekniske tegninger og spesifikasjoner gjennomgås med entreprenører og håndverkere. Interiørarkitekten følger opp gjennom hele arbeidsprosessen. Sluttresultatet evalueres sammen med kunden, og eventuelle justeringer/suppleringer avtales.