Project Description

Boligutvikling

Interiørarkitekten skaper merverdi

1. Kunnskap om boligkundene er ferskvare

Boligprosjekter planlegges flere år før de skal stå ferdige. De er myntet på morgendagens kunder. Boligutviklerne må derfor føle markedet på pulsen og oppfange relevante svingninger. Innsikt i makrotrender er sjelden tilstrekkelig. Boligutviklerne har behov for interiørarkitektenes førstelinjekompetanse.

Satt på spissen snakker vi om erfaring i sanntid. Preferansene skifter raskt, og det er avgjørende å forstå hva som rører seg på mikronivå. Som praktikere og tredjeparter kan Ramsøskar kvalitetssikre arkitektenes løsninger slik at de treffer godt i nybolig-markedet.

2. Erfaringsbasert kompetanse er nødvendig

En viktig komponent i de fleste kompetanser er erfaringsbasert. Den er vanskelig å sette ord på og vanskelig å formidle. Ingen lærer seg for eksempel å sykle ved å få det forklart; ferdigheten må læres gjennom praksis.  På fagspråket kalles denne typen kompetanse ofte for taus kompetanse.

Ramsøskars tause kompetanse er boligbrukerkompetansen. Gjennom tett kontakt med ulike målgrupper kjenner vi boligkundene bedre enn de fleste. Vi har utviklet følsomhet for ulike segmenters prioriteringer og økonomiske tålegrenser og ser fort hvordan udekkede behov kan dekkes. Uten denne typen innsikt er det vanskelig for boligprodusentene å målrette tilbudet sitt.

3. Kvalitetene bak inngangsdøren avgjør

Det høres banalt ut å si det, men vi bor inne, og det er kvalitetene bak inngangsdøren som avgjør i det lange løp. Boligen må planlegges innenfra og ut, ikke omvendt. Først da kan arealet utnyttes maksimalt og planløsningen optimaliseres. En fin fasade er ikke alene noen garanti for funksjonelle boliger.

Ramsøskar vet hvordan folk lever. Boligkundene er i ulike livssituasjoner, de har forskjellig smak, og de vet som regel hva de er på jakt etter. Det er stor forskjell på førstegangskjøpere og mennesker som er langt ute i boligkarrieren sin, men felles for alle er at de ønsker seg et hjem med personlig særpreg. Dagens og morgendagens forbrukere er individualister. Ingen ser på seg selv som del av massemarkedet; alle opplever seg som spesielle.

4. Finsegmentering er en forutsetning

Dagens boligkunder er krevende. De ser på boligkjøpet som et veien-blir-til-mens-du-går-prosjekt. De forventer leverandører som interesserer seg for boligdrømmen deres og forstår at de er ute etter skreddersøm, ikke hyllevare. Kundebehandlingen må derfor være individtilpasset.

Det ideelle er å la kunden starte med blanke ark, men av åpenbare årsaker egner en slik løsning seg best i high end-markedet.  Mellomtingen mellom full skreddersøm og standardisering er å la kunden velge mellom forhåndsdefinerte stiler. For mange vil dette være skreddersøm god nok.

Ramsøskar har god erfaring med å sette sammen ”konseptpakker” tilpasset forskjellige alders- og smakssegmenter.  Hver pakke består for eksempel av farger, materialer, gulv og produkter til kjøkken, bad og garderobe. Konseptpakkene kan enkelt utvides med «Ramsøskar anbefaler», dvs. beskrivelser av komplette stiler bestående av forslag til møbler, tekstiler, lamper osv. Konseptpakkene kan også suppleres med tilbud om noen timers rådgivning i regi av Ramsøskar. Dette gir stor merverdi til kresne kunder.

5. Føringer må legges tidlig i prosjektet

Byggeprosjekter er kompliserte, og alle beslutninger må tas i riktig rekkefølge. Feilvurderinger kan rettes opp, men bommer man på de grunnleggende spørsmålene, blir det kostbart og krevende å justere kursen.  Ramsøskar har høy byggteknisk kompetanse og bringer inn hensynet til for eksempel universell utforming, logistikk og representative fellesarealer på et tidlig tidspunkt i arbeidsprosessen. Vi har også solid produktkompetanse og sikrer at det velges gode låsesystemer og at ringeklokketablåer, nummerskilt og lyskilder ved inngangspartier og i fellesarealer tilfredsstiller estetiske krav.