Project Description

FORANDRE OG BEVARE

Oppdragsgiver: Privat
Fakta: Design av enebolig
Ferdigstilt: 2014
Sted: Holmenkollen, Oslo
Foto: Espen Grønli

Mange tror at rehabilitering må bety det som på engelsk kalles total makeover. Det er ikke riktig. Grunntanken i dette prosjektet var at nytt og gammelt kan leve side ved side. Kontrastene og spennvidden i uttrykket gjør boligen særpreget.

Noen boliger har kvaliteter som gjør at rehabilitering må utføres med nennsom hånd. Dette huset utmerket seg ved arkitektoniske detaljer, materialbruk og førsteklasses håndverk. Det var aldri tvil om at både teglsteinen, den flotte trappen og de opprinnelige veggene skulle være med videre. 

I mange av rommene foretok vi kun justeringer. Veggfargen ble grånet litt, det ble montert glatt himling der det tidligere hadde vært panel, og nytt linoleumsgulv kom på plass. Andre steder i huset gjorde vi store endringer – bl.a. fordi planløsningen var for tett og dårlig tilpasset dagens levemåte. Vi åpnet for eksempel opp tre små rom uten særlig nytteverdi for at beboerne skulle få et hensiktsmessig kjøkken. 
Et viktig mål var at de nye elementene i interiøret skulle fremheve de gamle. Alt skulle spille på lag, og ingenting skulle kollidere. Kjøkkenfronter og baderomsfronter i valnøttre ble valgt fordi de kler boligens arkitektoniske detaljer. Ovnen i støpejern er et klenodium som nå kommer til sin rett fordi møbleringen rundt den er stram og enkel. De vakre beslagene på døren til kjølerommet er tatt godt vare på – man kan nesten si at de er del av boligens utsmykning. 

Badet er bygget opp rundt kontrastvirkninger. Grov mur kombinert med små mosaikkfliser og store lyse flater gjør det ulikt de fleste andre bad. De flerfargete flisene er et visuelt ekko av fargenyansene i mursteinen. Selv om veggfeltene er svært ulike, gir de dermed et enhetlig og dust inntrykk. Speilveggen gjør sitt for å løfte frem både muren og flisene.

Relaterte prosjekter