Project Description

NETTBUREAU

Detaljer

Fakta: Design av kontor
Ferdigstilt: 2020
Sted: Oslo
Foto: Niklas Hart

Vi var sterkt involvert i dette prosjektet da oppdragsgiver ga oss relativt frie hender. Nettbureau eier lokalene selv, og det var ingen gårdeier inne i bildet. 

De tekniske løsningene, som vanligvis prosjekteres av arkitekt, tok vi på strak arm, sammen med rådgivende ingeniører. Vi var byggherres representant mot de utførende, og administrerte alle detaljer som skulle på plass. Prosjektet utmerker seg ved høy grad av spesialdesign, og Ramsøskar har tegnet alle løsninger. Hensikten var å utnytte alle kriker og kroker og å formidle Nettbureaus identitet gjennom interiøret.

Nettbureau er et teknologiselskap som utvikler, eier og driver digitale tjenester. De hadde nylig 10-årsjubileum og omtaler seg som Norges eldste start-up-bedrift. Medarbeiderne er unge, og det var viktig å skape fleksible omgivelser som dekker kravene arbeidsprosessene stiller og samtidig er tilrettelagt for sosialt samvær, lek og moro.

Hele lokalet måtte strippes til betongen, og dette ga oss blanke ark til å tenke nytt. Fellesarealet skulle være stort, og her bygget vi en tribune og en solid vegg med to hexagon-formede åpninger som fungerer som sitteplasser. En stor flatskjerm er plassert i tilknytning til tribunen. Arealet brukes til fellesmøter for alle, møter med selskapets avdelinger utenbys og i utlandet, sosiale sammenkomster og dataspill. I forlengelsen av fellesarealet ligger et stort kjøkken der alle de ca. 20 medarbeiderne kan spise lunsj samtidig når det er ønskelig.

Arbeidsstasjonene er fordelt på to avdelinger. Den aktive fløyen består av åtte arbeidsplasser som ligger tett på fellesarealene og egner seg for medarbeidere som tåler litt liv og røre rundt seg. Den andre fløyen er designet for dem som har oppgaver som krever mer ro, for eksempel økonomi og marked. Møte- og stillerommene har variert innredning slik at medarbeiderne kan velge omgivelser som passer til møtenes art – fra det helt formelle til korte, hektiske møter der man ikke en gang setter seg ned.

Når det gjelder farger, er sort brukt gjennomgående med et kongeblått innslag i soner som tåler det, for eksempel i vindfanget, i stillerommene og på en av kjøkkenveggene.

Arbeidsplassene har godt funksjonslys, men ellers i lokalet la vi vekt på å skape dramatiske lyseffekter ved hjelp av slepelys, spotlys og downlights.

Se flere prosjekter