Project Description

RAMSØSKARS EGNE LOKALER

Detaljer

Oppdragsgiver: Ramsøskar Interiørarkitekter
Fakta: Design av kontor
Ferdigstilt: 2019
Sted: Karl Johans gate 16, 0154 OSLO
Foto: Niklas Hart

Arbeidsplasser for dagens og fremtidens arbeidsliv må tilrettelegges for høy grad av samhandling. Det betyr at løsningene er effektive og funksjonelle bare når de tar utgangspunkt i virksomhetens konkrete arbeidsprosesser. I praksis betyr dette organiske arbeidsmiljøer uten altfor stramme oppsett.

Toppetasjen i Karl Johans gate 16 er totalrehabilitert. Det var i utgangspunktet lavt under taket, men alt ble revet og erstattet med synlige bjelker, ventilasjonsrør og belysningskoblinger.

Lokalet er bygget opp rundt fire glassbokser. To av disse er workshop-rom, eller det som i bransjen tradisjonelt har vært kalt materialrom. Materialene er så sentrale i arbeidsprosessene at de må løftes frem, ikke stues vekk på bakrommet. De to siste glassboksene er luftige og gode møterom der medarbeiderne møter kundene i analysefasen av oppdragene sine.

Alle glassboksene har lette gardiner som brukes i scenografisk øyemed, alt etter hvilken type møte det er tale om. Rommene kan være åpne, og de kan lukkes helt eller delvis. I tillegg til disse møterommene finnes det selvsagt stillerom.

Medarbeiderne har Mac’er som kobles til store skjermer på pultene. Dette gjør at de med utgangspunkt i faste plasser kan bevege seg rundt avhengig av hvordan det enkelte prosjekt er organisert. I tilknytning til arbeidsplassene er det montert høye oppbevaringsmøbler som også kan fungere som ståbord. Dette gir mulighet for dynamisk samarbeid, varierte arbeidsstillinger og relasjonsbygging.

Det fysiske arbeidsmiljøet er avgjørende for produktivitet og trivsel. Møblene i lokalet er derfor spesialdesignede, og målet er å gjøre det store fellesarealet til en levende og multifunksjonell lounge. Her finnes også store bord og en bred kjøkkenøy som inviterer til sosialt samvær. Kjøkkenavdelingen er diskret i sin utforming. Integrerte løsninger skjuler det meste og gir sømløs overgang mellom kjøkkenfunksjonene og oppholdsarealet.

Se flere prosjekter