Project Description

REDNINGSSELSKAPET
  • kontorinnredning +redningsselskapet

Detaljer

Fakta: Design av kontor
Ferdigstilt: 2019
Sted: Oslo
Foto: Niklas Hart

Redningsselskapet er en institusjon i norsk samfunnsliv. Organisasjonen arbeider for å gjøre det tryggere å ferdes på og ved sjøen. Da lokalene skulle fornyes, var målet å legge til rette for økt samhandling. Sluttresultatet ble et friskt arbeidsmiljø der tradisjonelle arbeidsplasser er kombinert med fleksible og multifunksjonelle fellesarealer.

Lokalets utforming og tekniske løsninger begrenset handlingsrommet vårt, og det var av økonomiske årsaker ikke aktuelt å gjøre noe med de tyngste hindringene. Hovedgrepet ble derfor å bygge om inngangspartiet og å fjerne resepsjonen slik at registrering av gjester mv. nå skjer i byggets felles mottaksområde. Arealet ble på denne måten utvidet, planløsningen forbedret og arbeidsplassene skjermet fra inngangspartiet ved hjelp av et nyetablert møterom. En frittstående boks-formet garderobe med en studiekrok på baksiden skaper en hyggelig velkomstsone.

Lokalet er langstrakt med pir-lignende arbeidsavdelinger ut fra midtsonen som er det naturlige møtepunktet. Varierte og funksjonelle fellesarealer kom på plass i denne midtsonen. Det er tilrettelagt for interaktivt prosjektarbeid, ad hoc-arbeidsstasjoner samt en frodig sosial samlingsplass. Prosjektsonen skiller seg tydelig ut fra resten av lokalet og utgjør et rom i rommet. Et gressgrønt teppe speiler den buede himlingen, og en rad med planter avgrenser arealet. Sonen er utstyrt med storskjerm, tavlevegg og lette, flyttbare møbler. Her vises bl.a. live streaming av pågående redningsaksjoner.

Arbeidsplassene er i hovedsak bevart slik de var, men vi etablerte noen ekstra møterom for å bryte opp store arbeidssoner og for å dekke et økende behov for samhandlingsarenaer.  Glassfelter i møteromsveggene gjør lokalet lyst og luftig.

Et viktig delmål var å gi lokalene farge og vitalitet, og den nye fargepaletten tok utgangspunkt i møbler som skulle gjenbrukes. Redningsselskapet driver en maritim virksomhet og har naturlig nok ofte valgt blått.  For å oppnå en sprek kontrasteffekt supplerte vi med logofargen, en skarp rød som er godt kjent fra redningsskøytene.  Det maritime preget understrekes av en romdeler laget av mørkt tauverk festet i røde kroker. Her henger det en løs taukveil der de ansatte kan more seg med å øve på knuter.  En overflod av grønn vegetasjon gir lokalet et frodig preg og bidrar til en avslappet atmosfære.

Redningsselskapets budsjett var nøkternt. Revitaliseringen av lokalene viser at man kommer langt ved å bygge på eksisterende løsninger.

Se flere prosjekter