Project Description

Restaurantutvikling

1. Førstelinjekompetanse er nødvendig

En restaurant er langt mer enn serveringstilbudet. Når vi spiser ute, er det fordi vi ønsker en totalopplevelse der mat og drikke, interiør, mennesker og atmosfære spiller sammen.  Interiørarkitektene er blant dem som kjenner gjestenes preferanser best, og lang erfaring gjør at vi raskt forstår skiftende ønsker i de ulike kundesegmentene. Ramsøskar har spisskompetanse når det gjelder å skape riktige omgivelser for en vellykket kveld ute. I tett samarbeid med kunden skaper vi rette omgivelser for gode gjesteopplevelser. Med oss på laget treffer du lettere markedet ditt.

2. Utforming av restauranter og barer er en egen spesialitet

Verden endrer seg raskt. Restauranter som fungerer 100 % i dag, gjør ikke nødvendigvis det i morgen.  Digitalisering, nye internasjonale matkonsepter og endrede gjesteforventninger gjør det nødvendig å planlegge på en annen måte enn før. Ramsøskar føler restaurantlivet på pulsen og er en trygg faglig veileder. Ved behov trekker vi inn samarbeidspartnere fra vårt store faglige nettverk.

3. Blikk for konsepter legger grunnlaget for suksess

Ramsøskar er spesialist på helhetlige løsninger for hotell, restaurant og bar. I tett samarbeid med oppdragsgiver utvikler vi et konsept, dvs. en gjennomført stil, som er tilpasset restaurantens mat- og drikkekonsept og de målgruppene restauranten henvender seg til.  Konseptet er den røde tråden i prosjektet og omfatter forslag til planløsning, fast og løs innredning, farger, materialer, tekstiler og belysning.

4. Solid prosesskompetanse forenkler gjennomføringen

De fleste byggeprosjekter er komplekse, og restaurantprosjekter er blant de mest kompliserte. Det skyldes at graden av spesialdesign er høy. Mange elementer skal flettes sammen, og alt skal stemme til slutt.  Det er viktig å forstå dynamikken i prosjektet slik at alle beslutninger tas i riktig rekkefølge. Feilvurderinger kan selvsagt rettes opp, men bommer man på de grunnleggende spørsmålene, blir det enten umulig eller veldig kostbart å justere kursen.  Ramsøskar kjenner kostnadsdriverne, har byggteknisk kompetanse og kunnskap om forskrifter og annet regelverk som må følges.