Hotell eller kontor? Ne.no, 26.07.2019

2019-08-07T10:39:29+02:00

I hotellsektoren designes lokalene med utgangspunktet i prinsippet om variasjon. Slik bør vi tenke når det gjelder fellesarealene på arbeidsplassene også. Sosiale soner, møterom, prosjektrom og kantiner må skreddersys til sine respektive bruksmåter.

Dropp parkettjåleriet, Tu.no, 22.06.2019

2019-06-25T16:07:27+02:00

En hel industri er i dag bygget opp rundt etterligninger av materialer. Kvaliteten er så høy at selv fagfolk i mange tilfeller har vanskelig for å se forskjellen. Det er følgelig på tide å kvitte seg med følelsesmessige anfektelser og revidere egne holdninger til materialbruk.

Nye kontorbygg: Hvem er leietakerne? Bygg.no, 18.06.2019

2019-06-18T15:24:13+02:00

Den teknologiske utviklingen redefinerer både arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og arbeidsplasser. En naturlig konsekvens av dette er at eiendomsutviklere og gårdeiere må segmentere markedet langt grundigere og langt tidligere enn det som hittil har vært vanlig.

Biofilisk design, Næringseiendom, 13.06.2019

2019-06-18T14:03:18+02:00

Såkalt biofilisk design er på vei inn i arkitekturen og interiørarkitekturen. Biofili betyr kjærlighet til naturen og det som lever, og trenden har som utgangspunkt at mennesker har en indre dragning mot naturpregede omgivelser. Naturelementer har derfor en selvskreven plass i bygningsmassen.

Load More Posts