Presse

Ramsøskar Interiørarkitekter har en tydelig stemme i den faglige debatten. Vi dokumenterer arbeidene våre grundig, holder foredrag, skriver regelmessig i fagblader og blir ofte sitert og intervjuet. Her er et utvalg av presseklippene våre.

2019-10-02T15:50:07+02:00

Verdifulle møteplasser, Bolig & Miljø nr.4 2019

Hvis fellesarealene har behov for fornyelse, kan man komme langt med ekle midler. Pent avstemte farger er et hovedvirkemiddel. Mange har hvitmalte korridorer og oppganger, men vår erfaring er at mørkerefarger gir mer karakter.

2019-08-06T15:51:32+02:00

Et møblert tak, Bonytt nr.9 2019

Den enorme terrassen var som et stort, tomt flak. Da interiørarkitekten delte den inn i soner, fikk familien utekjøkken, lungeavdeling og et sted for solsenger.

2019-08-07T10:39:29+02:00

Hotell eller kontor? Ne.no, 26.07.2019

I hotellsektoren designes lokalene med utgangspunktet i prinsippet om variasjon. Slik bør vi tenke når det gjelder fellesarealene på arbeidsplassene også. Sosiale soner, møterom, prosjektrom og kantiner må skreddersys til sine respektive bruksmåter.

2019-06-25T16:07:27+02:00

Dropp parkettjåleriet, Tu.no, 22.06.2019

En hel industri er i dag bygget opp rundt etterligninger av materialer. Kvaliteten er så høy at selv fagfolk i mange tilfeller har vanskelig for å se forskjellen. Det er følgelig på tide å kvitte seg med følelsesmessige anfektelser og revidere egne holdninger til materialbruk.

2020-01-28T15:34:28+01:00

Thon Hotel Cecil, Bygg.no, 25.06.2019

"Rehabiliteringsarbeidet har vært svært omfattende. Alt er nytt av gulv, tepper, himling, flis og tapet. Baderommene er utbedret med ny membran og nye fliser, samt delvis ny armatur. Videre er alle elektriske installasjoner, ventilasjon, kjølesystemer og alt innen IT skiftet."

2019-06-18T15:24:13+02:00

Nye kontorbygg: Hvem er leietakerne? Bygg.no, 18.06.2019

Den teknologiske utviklingen redefinerer både arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og arbeidsplasser. En naturlig konsekvens av dette er at eiendomsutviklere og gårdeiere må segmentere markedet langt grundigere og langt tidligere enn det som hittil har vært vanlig.

2019-06-18T14:03:18+02:00

Biofilisk design, Næringseiendom, 13.06.2019

Såkalt biofilisk design er på vei inn i arkitekturen og interiørarkitekturen. Biofili betyr kjærlighet til naturen og det som lever, og trenden har som utgangspunkt at mennesker har en indre dragning mot naturpregede omgivelser. Naturelementer har derfor en selvskreven plass i bygningsmassen.

2019-06-07T15:55:10+02:00

Nytt på norsk, Ne.no, 07.06.2019

Endringene i arbeidslivet treffer kontormarkedet i form av helt nye krav til brukertilpasning. Standardisering er ut, fleksibilitet er inn – og det på alle plan.

2019-05-14T13:30:45+02:00

Sosialt eller liksom-sosialt? Ne.no, 06.05.2019

Når vi sammenligner måtene vi skaper trivsel på i boliger og på arbeidsplasser, skulle vi nesten tro at svaret på det innledende spørsmålet er ja. Privatliv og arbeidsliv er to forskjellige arenaer.

2019-05-06T14:41:59+02:00

Skapplass, Bonytt nr.5 2019

Jo flere vi er sammen, jo større blir behovet for plass til seg selv og egne ting. Det er ikke lenge siden oppbevaring på soverom og bad fikk mindre oppmerksomhet enn løsninger for fellessoner. Slik er det ikke lenger.