Ramsøskar ønsker 2019 velkommen!

Ramsøskar Interiørarkitekter ønsker alle kunder og følgere et godt nytt år! Vi er til ikke bare for våre kunder, men også for våre kunders kunder. Oppmerksomheten vår er alltid rettet mot sluttbrukerne, for fornøyde sluttbrukere gir tydelige utslag på bunnlinjen til oppdragsgiverne våre. Det gjelder innenfor alle virksomhetsområder: kjøpesenterutforming, arbeidsplassutforming, boligutvikling, privatboliger og hotelldesign. Interiørarkitektenes sluttbrukerkompetanse er avgjørende for kundetilfredshet og betalingsvilje.

Varemerket vårt er funksjonelle løsninger, riktige materialer til riktig bruk og ikke minst design som blir lagt merke til. Virkemiddelet er høy kompetanse og systematisk, tålmodig og detaljorientert arbeid.

Boligutvikling
boligutvikling, Ramsøskar, ramsoskar, bygg

Bilde: 3D Estate

Ramsøskar Interiørarkitekter har i 2018 inngått tett samarbeid med flere av de største norske boligutviklerne. Bakgrunnen er at dagens boligkjøpere etterspør mer enn selve boligen. De stiller immaterielle krav, og boligleverandørenes svar må være mer finmasket segmentering og tydelige konsepter rettet mot klart definerte brukergrupper. Kunnskap om identiteten til kjøperne som skal bo i de nye boligene er helt nødvendig for å treffe markedet.

Ingen i verdikjeden har så god boligbrukerkompetanse som interiørarkitektene. Denne kompetansen har sitt utspring i tett kontakt med boligbrukere gjennom lang tid. Erfaringen vår gjør at vi raskt forstår trender, skiftende kundeønsker, ulike segmenters prioriteringer og økonomiske tålegrenser. Vi kan dermed bistå de største boligprodusentene i arbeidet med å utvikle gode konseptbaserte boliger, dvs. boliger som fungerer som identitetsmarkører, skaper tilhørighet og sist, men ikke minst, har optimale planløsninger.

Kjøpesenterutvikling
kjøpesenter, rulletrapp

I 2018 har vi også etablert oss som designere av kjøpesentre. I en tid der netthandelen brer om seg mener vi at et gjennomarbeidet og helhetlig konsept, riktig materialmix og innovative løsninger som gir gode kundeopplevelser er det som skal til for å tiltrekke seg flere kunder. Positive handle-opplevelser for kundene betyr økt omsetning for butikkene.

Hovedgrepet vårt er å designe butikkfronter og fellesarealer som gjør det lystbetont å shoppe. Målet er å gi kundene den gode handlegate-følelsen tilbake. Vi løfter frem butikkene slik at de går fra å være rene utsalgssteder til å fremstå som spennende showrooms.

I 2018 har vi blant annet hatt ansvar for design- og konseptarbeidet for deler av Sandvika Storsenter, AMFI Moa i Ålesund og Lagunen i Bergen. Alle er blant de største kjøpesentrene i landet.

Hotell- og “byutvikling”
hotell, hotellseng, seng, interiør, tapet, palmetapet

Med erfaring fra flere titalls hotellprosjekter har Ramsøskar lenge vært blant de ledende hotelldesignerne i Norge. Vi arbeider med prosjektering av alt fra enkel rehabilitering til store komplekse nybygg. Oppgaven vår er alltid å skape gode gjesteopplevelser samtidig som kravene til arbeidsmiljø og effektiv drift ivaretas. Utgangspunktet er helhetlige konsepter som møter spesifiserte målgruppers forventninger – og overgår dem.

Konferansehotellet Thon Hotel Storo med over 300 rom er det største og mest komplekse hotellprosjektet vi har ferdigstilt i 2018.

På dette virksomhetsområdet ser vi for øvrig en spennende utvikling der for eksempel hotell, kjøpesenter, kino, kulturhus og boliger samlokaliseres. Slike løsninger omtales gjerne som ”en by i byen”: Varer og tjenester blir kortreiste, og sluttbrukerne sparer tid og unngår unødvendig og klimabelastende transport. Denne typen prosjekter er svært komplekse og omfattende. Det er ingen overdrivelse å si at Ramsøskar gjennom Storo-prosjektet har vært med på å flytte grensene for interiørarkitektfaget.

Utvikling av arbeidsplasser
kontor, kontorlandskap, interiør, ramsoskar

Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig for produktivitet og trivsel. Arbeidsplasser må designes slik at de støtter virksomhetenes aktiviteter og arbeidsmåter. Bedriftenes mål, identitet og arbeidsprosesser må ligge til grunn for løsningene. Det må også medarbeidernes konkrete behov. Fordi arbeidslivet er i stadig endring, er fleksibilitet et nøkkelord: Det som er en funksjonell arbeidsplass i dag, behøver ikke å være det i morgen.

Ramsøskar har opparbeidet en god arbeidsplassportefølje. I 2018 er vi mest stolte av jobben vi har gjort med kontorhotellet i Karl Johans gate 16 der vi selv har valgt å flytte inn. Prosjektet har en frisk ambisjon: Det skal passe for alle. Har du behov for en arbeidsplass to ganger i måneden, får du det. Trenger du et tradisjonelt kontor, får du også det. Behøver du en mellomting, er heller ikke det problematisk. Det nye konseptet har, ikke uventet, fått navnet THON FLEX. Andre spennende prosjekter i 2018 har vært bl.a. organisering og innredning av nye lokaler til Norske Kvinners Sanitetsforening, Bemanningsbyrået Qualified Solutions og IT-selskapet Infront.

Litt om oss selv
kontor, åpent kontorlandskap, ramsoskar, Ramsøskar, interiør, kontorbygg
Ramsøskar Interiørarkitekter har opplevd sterk vekst de siste årene: Selskapet teller nå ca. 20 medarbeidere med høy kompetanse innenfor hele arkitekturfeltet, og vi er stadig på jakt etter dyktige kolleger og samarbeidspartnere. I 2018 vokste vi ut av lokalene i Pilestredet og flyttet til toppetasjen i Karl Johans gate 16.

Når vi oppsummerer 2018, konstaterer vi at vi lever i interiørarkitektenes tid – vår kompetanse og våre verdier verdsettes i alle leire. I tillegg til oppdragene våre holder vi foredrag for en rekke bransjer og målgrupper. Kunnskapsformidling på bred basis er i ferd med å bli et nytt satsingsområde for oss.

Du vil høre mer fra oss i 2019!