Ramsøskars kundeløfte

Kunden skal være involvert fra start til mål – dette er begge parters ansvar
Kunden skal involveres i arbeidet fra begynnelsen til nøkkelferdig resultat. Det avklares innledningsvis hvordan det best kan skje.

Rolleavklaring
Tett samarbeid er grunnlaget for et godt resultat. Det forutsetter at

 • interiørarkitektens og kundens ansvar er tydelig definert
 • kunden eller kundens representant har klare fullmakter
 • entreprenørens rolle og ansvar er beskrevet

Arbeidsprosessen vår er grundig og forutsigbar

 • Fase 1: Behovskartlegging
 • Fase 2: Konseptutvikling
 • Fase 3: Prosjektering og innhenting av tilbud
 • Fase 4: Oppfølging av gjennomføring

Profesjonalitet

 • Vi er kompetente, faglig oppdaterte og redelige i alt vi gjør
 • Vi arbeider grundig og er opptatt av høy kvalitet
 • Vi er uavhengige og har ingen bindinger til leverandører
 • Vi anbefaler bare håndverkere som vi har god erfaring med

Håndtering av klager/reklamasjoner
Vi tar ansvar for kundeklager og reklamasjoner

 • Dersom vi har gjort feil selv, retter vi dem opp
 • Dersom klagen gjelder entreprenører eller leverandører, hjelper vi våre kunder å følge opp

Fraråding
Vi fraråder dårlige løsninger og løsninger som ikke er holdbare eller som har kort levetid. Vi fraråder også bruk av entreprenører som vi har dårlig erfaring med. Vi fraråder likeledes løsninger som innebærer stor økonomisk risiko for kunden.

Konfidensialitet
Alle prosjekter behandles konfidensielt.

Oppfølging
Vi er opptatt av kundetilfredshet og gjennomfører derfor en grundig prosjektavslutning med tilbakemelding på valgte løsninger og på arbeidet vårt. Målet vårt er alltid at kunden skal velge Ramsøskar også neste gang.