Skreddersydde kontorlokaler: korteste vei til målet

Det er unntakstilstand i arbeidslivet. Over natten ble kontorpulten og møterommet erstattet av hjemmekontor og Teams. Nå må vi ta lærdom av erfaringen: Hvordan skal arbeidsplassen se ut når siste nedstengning er historie?

Fri flyt av mennesker, ideer og inspirasjon er målet når arbeidsplasser innredes, sier interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar.

  • Prinsippet om total fleksibilitet virker forlokkende på tegnebrettet. I hverdagen er det mer komplisert, og den påtvungne hjemmekontortilværelsen har gnidd det inn hos de fleste av oss: Lykken er ikke gjør-som-du-vil-tilværelsen. Fleksibiliteten må være nøye gjennomtenkt.
trond ramsøskar

Trond Ramsøskar, Partner og Interiørarkitekt MNIL

Tanken bak co-working og aktivitetsbaserte arbeidsplasser er at oppgavene skal styre medarbeidernes bevegelser gjennom arbeidsdagen. De har behov for å jobbe konsentrert, de trenger stillerom til telefonprat og konfidensielle samtaler, og de behøver uformelle omgivelser til faglig meningsutveksling og co-working, forklarer Ramsøskar.

Tilretteleggingen av det fysiske arbeidsmiljøet kan være så god den bare vil. Det gir likevel ingen garanti for at medarbeideren utnytter fleksibiliteten. Mennesket er et vanedyr. Vi knytter oss til omgivelsene og liker å bygge oss ”reder”. Det gjelder både hjemme og på jobb.

interiørarkitekt kontor
  • Når vi har med mennesker å gjøre, hender det at kartet ikke stemmer med terrenget. De fleste medarbeidere ønsker seg en base som skaper tilhørighet og gjør det mulig å bygge relasjoner. Vi må derfor balansere hensynet til effektiv arbeidsflyt med hensynet til motivasjon og trivsel. Gjør vi ikke det, får vi ingen av delene.

Trond Ramsøskar er overbevist om at en riktig mix av faste rammer og fleksibilitet er det som får medarbeiderne til å fungere i hverdagen. Fleksibiliteten må ikke drives så langt at den virker mot sin hensikt. Folk koster mer enn kvadratmeter. Medarbeidereffektivitet har derfor større økonomisk verdi enn arealeffektivitet. Så enkelt er det.

kontor lenestoler

Ramsøskars førstelinjekompetanse

  • Når Ramsøskar Interiørarkitekter utvikler aktivitetsbaserte arbeidsplasser, er vi ute etter å oppnå tre ting: et fysisk arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, trivsel og variasjon samt kostnadseffektiv arealutnyttelse.

Interiørarkitektene er blant dem som kjenner sluttbrukerne av lokalene best, mener Trond Ramsøskar. Lang erfaring innen arbeidsplassutforming gjør at de raskt forstår skiftende trender.

  • Vi vet også at arbeidsplasser som fungerer 100 % i dag, ikke nødvendigvis gjør det i morgen. Digitalisering, nye arbeidsmåter og nye måter å møte kundene på gjør det nødvendig å planlegge annerledes enn tidligere. Vi føler arbeidslivet på pulsen slik at vi blir i stand til å tilpasse arbeidsplassene til endringer i bedriftens arbeidsprosesser.

I tett samarbeid med oppdragsgiver utvikler Ramsøskar Interiørarkitekter et konsept som samsvarer med det helhetsinntrykket bedriften ønsker å formidle til sine omgivelser.

  • Identitet og branding tillegges større vekt enn tidligere. Lokalene skal være så kule som mulig – de skal være identitetsbærere med høy wow-faktor. Virksomheter er, på samme måte som personer, opptatt av å iscenesette seg selv.

Konseptpakker for gårdeiere

Konseptet er den røde tråden i alle prosjekter. Det fungerer som identitetsmarkør og understøtter virksomhetens arbeidsprosesser. For å forenkle både utleie- og innredningsprosesser for alle parter har Ramsøskar utviklet konseptpakker for kontormarkedet som et eget verktøy.

  • Med konseptpakker mener jeg helhetlige totalløsninger, bestående av for eksempel forslag til planløsning, innredning, arbeidsplassutforming, farger, materialer, tekstiler og belysning. Pakkene er en mellomting mellom skreddersøm og standardisering.

Fordelen for gårdeiere er at leietakertilpasninger reduseres til et minimum, forklarer Trond Ramsøskar. Når pakkeløsningene foreligger, er mange av de store beslutningene unnagjort. Leietakeren kan velge mellom tre til fire forskjellige løsninger, og mange vil oppfatte det som skreddersøm god nok.

Fra startgropen til målstreken

Byggeprosjekter er kompliserte, og alle beslutninger må tas i riktig rekkefølge. Prosesskompetansen er derfor en viktig del av interiørarkitektens fagkompetanse.

  • Feilvurderinger kan selvsagt rettes opp, men bommer man på de grunnleggende spørsmålene, blir det enten umulig eller veldig kostbart å justere kursen. Det ser vi i de tilfellene hvor vi kommer for sent inn i arbeidsprosessen. Noen ganger ser vi det også når kunden selv følger opp gjennomføringen av prosjektet. Vi kjenner kostnadsdriverne, har byggteknisk kompetanse og kunnskap om forskrifter og annet regelverk.

Ramsøskar følger prosjektene helt i mål, dvs. til prosjektet er innflyttingsklart.  Det er spesielt viktig fordi det kan oppstå overraskelser underveis som nødvendiggjør tilpasninger. Disse må gjøres i tråd med konseptet.

  • Vi tar aktivt del i prosjekterings- og byggemøter og følger opp leveranser. Vår deltakelse gjør det mulig å fange opp og gjennomføre nødvendige endringer uten at det går ut over prosjektets røde tråd og design.

Ramsøskars tjenester og leveranser til eiendomsutviklere, gårdeiere og leietakere: