Til våre kunder, leverandører og følgere

Det norske samfunnet står i en ekstraordinær situasjon som følge av virusutbruddet. Ramsøskar Interiørarkitekter deltar som alle andre i dugnaden som skal hindre smittespredning. Vi gjennomfører nå alle de tiltakene myndighetene har beskrevet for å beskytte liv og helse.

Fordi våre arbeidsprosesser er heldigitale, er vi likevel fullt operative. Alle våre medarbeidere har nødvendig teknisk utstyr som gjør det mulig å jobbe hjemmefra i lengre perioder.

     1. Digital kommunikasjon

De prosjektene vi har gående, fortsetter slik som planlagt, men den løpende kommunikasjonen med oppdragsgiverne våre videreføres i en litt annen form enn vanlig. Vi kommer nå til å tilby digital befaring og oppfølging med bl.a. annet videosamtaler. Sett fra et faglig synspunkt er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig å møtes fysisk.

Det at vi er heldigitale, gjør at vi også kan ønske nye kunder velkommen i denne krevende situasjonen. Vårt mål er å bidra til at samfunnet så raskt som mulig kommer tilbake til det normale når krisen er over. Det gjør vi best ved å holde hjulene i gang nå.

     2. Fysiske møter

I tilfeller hvor det skal avholdes fysiske befaringer eller møter på kontoret vårt avtaler vi gjennomføringen på forhånd. Vi har etablert gode, interne sikkerhetsrutiner i samsvar med myndighetenes anvisninger (renhold, bruk av antibac, antall møtedeltakere og avstand mellom disse i møterommet.)

     3. Oppfordring til kunder og leverandører:

Vi har alle et ansvar for å følge helsemyndighetenes råd. Ved nødvendige fysisk kontakt ber vi om at opplegget avtales med oss på forhånd. Meld avbud ved influensalignende symptomer, og husk at digitalt møte et likeverdig alternativ.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål.