Universell utforming: Alle skal inkluderes

Under prosjekteringen av det nye Thon Hotel Storo var universell utforming et viktig tema. På vegne av medlemmene sine er daglig leder Trine-Lise Østlund Blime i Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) godt fornøyd med resultatet.

Når et bygg er universelt utformet, betyr det at det er planlagt slik at det kan brukes av så mange som mulig, uavhengig av funksjonsevne. Hensikten er å sikre like muligheter til sosial inkludering og samfunnsdeltakelse. NBfU har nettopp arrangert konferanse og fikk dermed anledning til å teste hotellet på Storo. Medlemmene er spesielt begeistret for nummereringen av rommene:

– De store tallene på dørene gir førsteklasses hjelp til svaksynte og blinde med god trening i å ta seg frem. Uten slik trening sliter man litt, for da er ikke tallene taktile nok. Det finnes en enkel løsning på dette problemet: I tillegg til det store tallet kan det monteres et lite skilt med punktskrift.

Merkingen av heisene får også god karakter, og konferansedeltakerne satte stor pris på at heisene ”snakker”, som Trine-Lise Østlund Blime uttrykker det.

– Når vi avtaler å møtes i resepsjonen, er det viktig at det er lagt til rette for at alle kan finne frem på egen hånd. I dette tilfellet er det punktskrift på heisknappene og lett å ta seg fra heisen til resepsjonen. Det fungerte veldig fint.

Ledelinjene på gulvet er også et godt hjelpemiddel, men Østlund Blime understreker at det er uheldig å dekke dem til med matter, løpere osv. Da reduseres verdien linjene har for svaksynte.

– Våre ungdommer mente også at hotellrommene har bedre lys enn det som er vanlig på andre hoteller. En skikkelig taklampe bidrar til at det blir greit å orientere seg og bevege seg rundt i rommet.

Det moderne designet og de friske fargene slo også godt an. Friskt, fint og kontrastfylt, sier Trine-Lise Østlund Blime om helhetsinntrykket sitt: Dette er farger man blir glad av!

To sider av samme sak

Camilla Bentzen hos Ramsøskar Interiørarkitekter har vært ansvarlig for løsningene som er valgt. Da Thon Hotel Storo ble utformet, hadde hun og kollegene hennes som mål å lage et moderne hotell fullt av overraskende design:

–  Vi tar alltid sikte på at løsningene skal fungere godt både praktisk og designmessig sett. For oss er universell utforming og spennende design to sider av samme sak.

Universell utforming myntet på synshemmede tar som regel utgangspunkt i kontrasteffekter som gjør at man oppfatter høydeforskjeller og hindringer i omgivelsene, forteller Camilla Bentzen.

– Det er gledelig at løsningene våre fungerer etter hensikten. Tipset om et skilt med punktskrift på dørene til hotellrommene skal vi ta med oss, og vi skal sørge for at punktskrift på heisknappene blir standardløsning. Rådet om en ekstra taklampe er også nyttig. Godt lys er til hjelp for både eldre og svaksynte.

I tillegg til de grepene som NBfUs daglige leder nevner trekker Camilla Bentzen frem utformingen av trapper og trapperom:

– Det er taktil merking hele veien opp til 7 etg., og det er lagt inn maksimalt med kontrasteffekter. Veggfarge, gelendre og trappeneser er designet slik at det skal bli enklest mulig for svaksynte.

Ledelinjene er til stor hjelp for svaksynte.

Tydelig merking av etasjene er viktig. Sterke kontraster, i dette tilfellet messing mot sorte fliser, gjør at svaksynte kan ferdes trygt i trappene.

heis

Heisknappene er taktile. Punktskrift er til stor hjelp for blinde og svaksynte.

seng, lys, design, hotellrom, lampe

God belysning fremheves av brukerne som en viktig del av et velfungerende UU-konsept.

SE HELE PROSJEKTET HER