Velkommen 2021!

Lekker spisestue

Ammerudlunden sykehjem. foto: Niklas Hart 

Kjære kunder og følgere,

Ved forrige årsskifte kunne ingen av oss forestille seg hva 2020 skulle by på av utfordringer for enkeltpersoner, næringsliv og samfunnet for øvrig. La oss håpe at vi i det året som nå ligger foran oss med blanke ark, får oppleve en gradvis normalisering av arbeids- og hverdagslivet. La oss også håpe at vi snart kan omgås hverandre som før. De sosiale omkostningene har vært og er fremdeles store for de fleste. Vi ønsker alle å få livet vårt tilbake.

Selv om det nærmest har vært unntakstilstand, har Ramsøskar Interiørarkitekter i hovedsak hatt det travelt i 2020. Vi har fått utvikle oss og bryne oss på alle typer faglige utfordringer, og året har, til tross for krisen, vært interessant og givende.  Skal jeg trekke frem to viktige erkjennelser, er det disse:

1. Vi må ha to tanker i hodet samtidig

Koronapandemien har demonstrert at digitalisering gir oss fantastiske muligheter, men likevel har sine begrensinger når det gjelder utforming av arbeidsplasser. Det er mennesker vi organiserer – ikke roboter.  (Vi organiserer dem også, men på andre premisser.) Mennesker er sosiale vesener med behov for å møtes og samhandle. Den ufrivillige hjemmetilværelsen har vist oss at mange føler seg isolert når det trekker i langdrag.   Å se på digitalisering som det eneste saliggjørende er derfor naivt.

Digitaliseringen er vellykket når den forenkler arbeidsprosesser slik at medarbeiderne kan bruke tid og kompetanse på en mer effektiv måte. Når den setter en stopper for at vi treffer andre mennesker, er digitaliseringen ikke lenger vellykket.  Pandemien har lært oss at vi behøver både og, ikke enten eller.

2. Mer kresne boligkunder

I 2020 har Ramsøskar Interiørarkitekter fortsatt å vokse i segmentet boligutvikling. Vi samarbeider nå tett med både AF Gruppen, Skanska, Profier, Selvaag, Bjerke Eiendom og Thon Eiendom. Vår erfaring er at dagens boligkunder er på jakt etter en helhetsopplevelse, ikke bare en bolig. Med utgangspunkt i dette må boligutviklerne legge større vekt på prosjektenes fellesarealer. Det er ikke nok å heve standarden inne i leilighetene – de omkringliggende arealene må stå i stil og behandles som en viktig del av boligkjøpernes fremtidige hjem.  Inngangspartiet og korridorer må løfte forventningene til boenhetene innenfor. Felles takterrasser, utearealer og garasjeanlegg må også holde samme uttrykk som resten av boligprosjektet.

Fra institusjon til hjem

Til slutt vil jeg løfte frem et 2020-prosjekt som jeg er spesielt stolt av: Ammerudlunden sykehjem som drives av Diakonhjemmet. Ammerudlunden er godt integrert i bomiljøet rundt, og målet vårt var derfor å styrke både trivselen og tilknytningen til lokalsamfunnet.

Tidligere var institusjonspreget tydelig, men en frodig fargepalett og utstrakt bruk av treverk og planter skaper nå en lett og lun hotellatmosfære. En liten kafé er også kommet på plass.

Når vi arbeider med denne typen oppdrag, et det spesielt viktig å sette seg i beboernes situasjon. De har av ulike årsaker måttet flytte fra sine egne hjem, og en av våre viktigste oppgaver er å dempe institusjonspreget og å skape en hyggelig og personlig atmosfære.  Det betyr at vi må stille de samme kravene her som vi stiller til ethvert hjem.  Vi bruker vår samlede kompetanse og erfaring og lar oss inspirere av boligutviklingsprosjektene våre, men også av hotellprosjektene. Jeg er svært godt fornøyd med det vi har fått til på Ammerudlunden sykehjem. Vi gleder oss til å jobbe med flere slike prosjekter.

Jeg ønsker dere alle et godt og innholdsrikt nytt år.

Med vennlig hilsen

Trond Ramsøskar

Interiørarkitekt MNIL

Vil du vite mer om hva Ramsøskar Interiørarkitekter står for? Les her.